Interní podpora projektů

GAČR - Grantová agentura ČR

Archiv

Aktuální informace 17. 5. 2012:

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních, postdoktorských a mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2013.

Veškeré informace jsou na stránkách Grantové agentury ČR. Ty z Vás, co mají z minulých let uloženou stránku GAČR http://marmolata.gacr.cz/, upozorňujeme na nové stránky http://www.gacr.cz/ . Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost novým stránkám GAČR, a tím tedy i nové aplikaci pro podávání projektů.

Aktuální informace 21. 5. 2012:

Termín podání projektů na fakultu (zaslání na adresu gacr@sci.muni.cz ) je 21.6.2012. Pouze pro verze FINAL.

Aktuální informace 14. 6. 2012:

Plánování výše mezd v projektu
výše mezd v prvním roce řešení se nemusí krátit kvůli tomu, že řešení projektu je až od 1.2.2013! Částka za chybějící 12. měsíc (leden) se má buď řešit navýšením úvazku v tom prvním roce nebo rozložit do odměn.
Plánujete tedy částku na 12 měsíců, vyplácet ji budete pouze 11 měsíců a zbylou částku za leden rozdělíte do zbytku roku.

Své průběžné dotazy k návrhu projektu zasílejte na běžné adresy.

Projekt je nutné založit v evidenci projektů ISEP a dodat evidenční záznam („průvodka“) s podpisy navrhovatele a ředitele ústavu. Bez tohoto nebude projekt podán!! Projekt je nutné založit v evidenci projektů ISEP i v případě, že jde o spolunavrhovatele.

Z důvodu kontroly na úrovni fakulty doporučujeme navrhovatelům projektů, aby si v odkaze „users“ přidali uživatele Raskova.

!!Zodpovědnost za správnost údajů v návrhu projektu je plně a bez výhrad na navrhovateli!! Čestné prohlášení statutárního zástupce bude zasláno z úrovně RMU.

Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete zde nebo na stránkách Oddělení pro výzkum RMU.

Plánování mzdových prostředků pro projekty GAČR 2013: Pro výpočet mzdových prostředků se doporučuje použít dvojnásobný tarif (horní hranice), který má zaměstnanec na fakultě (viz Zápis č. 18 KD z 30.3.2010).

Kontaktní osoby:

Prezentace 26.3.3012

Powerpoint, Video - přednáška, Video - diskuze


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 23039 od 31.10.2011