Interní podpora projektů

HORIZONT 2020 (8.RP)


Horizont 2020 (H2020) je nástupcem 7. rámcového programu. Jde o rámcový program pro výzkum a inovace EU, platný pro období 2014-2020. Celkový rozpočet tohoto programu činní přibližně 70 miliard euro. První výzvy byly vyhlášeny 11. prosince 2013.

Horizont 2020 má tři hlavní pilíře:

Vynikající věda (Excellent Science) – cílem je podpora excelentního výzkumu a vytvoření podmínek pro jeho provozování. Tato priorita je rozdělena do čtyř velkých oblastí:

 • Evropská výzkumná rada (ERC)
 • Budoucí a vznikající technologie (FET)
 • Marie Skłodowska-Curie akce (MSCA)
 • Evropské výzkumné infrastruktury (včetně e-infrastruktur)


Vedoucí postavení průmyslu (Industrial Leadership) – cílem je zlepšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu prostřednictvím:

 • Průmyslových a průlomových technologií - podporovány budou následující směry:
  • informační a komunikační technologie (ICT)
  • nanotechnologie
  • pokročilé materiály
  • biotechnologie
  • pokročilá výroba a zpracování
  • vesmírné aplikace
 • Snazšího přístupu k rizikovému financování
 • Inovací v malých a středních podnicích (MSP)


Společenské výzvy (Societal Challanges) - cílem této priority je podpora výzkumu, který směřuje k řešení zásadních otázek a problémů s nimiž se potýká evropská společnost v následujících oblastech:

 • Zdraví, demografické změny a životní pohoda (welbeing)
 • Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika
 • Bezpečné, čisté a účinné energie
 • Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava
 • Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny
 • Evropa v měnícím se světě: inkluzivní, inovativní a reflektivní společnosti
 • Bezpečné společnosti: ochrana svobody a bezpečnost Evropy a jejích občanů


Kromě základních pilířů budou dále financovány:

 • aktivity Evropského inovačního a technologického institutu (EIT)
 • nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska (JRC)
 • šíření excelence a podpora účasti (tzv. opatření Teaming, Twinning, Era-Chairs, Policy Support Facility)
 • činnosti v aktivitě Věda se společností a pro společnost (budování efektivní spolupráce mezi vědou a společností)
 • EURATOM - program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu

Návrhy projektů je možno podávat pouze do otevřených výzev, které vyhlašuje Evropská komise. Aktuálně vyhlášené výzvy programu H2020 jsou průběžně publikovány na stránkách Evropské komise.Pro více informací kontaktujte:

Ing. Tereza Johnová
tel.: 549 49 3873
email: johnova@sci.muni.cz


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 15497 od 31.10.2011