Interní podpora projektů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

OBECNÉ INFORMACE

http://www.msmt.cz/vyzkum

KONTAKTY

Ing. Zdeňka Rašková
tel.: 549 49 6530
  • vyhlášení soutěží, administrativní zabezpečení
Ing. Tereza Johnová
tel.: 549 49 3873
  • ekonomika projektů, kontroly čerpání
Ing. Jitka Kosinová
Tel: 549 49 3702
  • ekonomika projektů, kontroly čerpání

ČESKO-BAVORSKÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY

Ke dni 30. června 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou a v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2020. Účelem této výzvy je podpora bilaterální spolupráce výzkumných pracovníků mezi zúčastněnými zeměmi při řešení společných vědeckotechnických projektů.

Uzávěrka přijímání návrhů projektů: 31.8.2017

Podporovány budou projekty s maximální dobou řešení 3 roky od ledna 2018 do prosince 2020.

Maximální finanční podpora na celý projekt: 75 000EUR/3 roky

Maximální příspěvek na projekt pro žadatele v ČR: 37 500EUR (12 500Eur/rok)

Osobní náklady jsou způsobilé pouze pro mladé vědecké pracovníky do 7 let po úspěšném ukončení magisterského vysokoškolského programu.

Podrobné informace pro zpracování a podání návrhu projektu:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-vyzvy-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko

Pokud uvažujete o podání návrhu do této soutěže, informujte prosím co nejdříve Ing. Jitku Kosinovou nebo Ing. Terezu Johnovou.

INTER-EXCELLENCE (INTER-ACTION)

Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo veřejnou soutěž v podprogramu INTER-ACTION pro podávání společných česko-ruských projektů základního a aplikovaného výzkumu. Projekty mohou být řešeny nejdříve od 10.1.2018 a ukončeny nejpozději k 31.12.2020. Požadovanou podmínkou je podepsaná smlouva (nebo podobný dokument) s ruským partnerem.

Návrhy projektů lze podávat pouze prostřednictvím datové schránky.

Soutěžní lhůta: 4.7. – 16.8.2017

Podrobné informace o veřejné soutěži jsou zveřejněny zde:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-5

Kontaktní osoba pro zájemce o podání návrhu projektu: Ing. Jitka Kosinová, , tel: 549 49 3702

COST CZ

Informace k programu COST CZ na stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cost-cz-ld

INGO II

Informace k programu INGO II na stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/ingo-ii-lg

MOBILITY

Informace k programu MOBILITY na stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/mobility-6


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 10783 od 31.10.2011