Interní podpora projektů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Archiv

Vzhledem k tomu, že bude pravděpodobně ukončena činnost e-projektu k 31. 12. 2011
( bylo avizováno již v září) , pečlivě prosím prostudujte následující dokumenty:

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES13 v programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II (LH).

VES13 v programu KONTAKT II byla vyhlášena 16.5.2012 a bude ukončena 16.7.2012. Mezinárodní dvoustranná spolupráce se v letošním roce týká těchto zemí: USA, Japonsko, Izrael, Indie a Rusko.

Podrobné informace k soutěži a zadávací dokumentaci naleznete na stránkách MŠMT.

Upozornění pro navrhovatele projektu KONTAKT

Vzhledem k termínu podání projektů na ministerstvo (začátek prázdnin, čerpání dovolené), prosíme navrhovatele, aby své návrhy předložili na fakultu ke kontrole, zejména ekonomické, nejpozději do 2 .7. 2012. O svém úmyslu podat tento projekt informujte, prosím, naše oddělení v předstihu!!

Podpisy rektora, dodání příslušných prohlášení a případně další konzultace bude v týdnu do 9.7. 2012 realizovat odbor VaV RMU, Mgr. Unčovská ( uncovska@rect.muni.cz, tel.: 549 49 6047)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích o poskytnutí účelových prostředků na programové projekty výzkumu, vývoje a inovací naplňující cíle programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INGO II (LG), COST (LD), EUPRO II (LE) a EUREKA CZ (LF).
Začátek soutěžní lhůty: 21. června 2012
Uzávěrka přijímání návrhů u investora: 7. září 2012 v 14:00 hodin (Termín doručení na podatelnu MŠMT)

Dokumentace

Informace k vyhlášení soutěže na stránkách http://msmt-vyzkum.cz/. Veškerá zadávací dokumentace ke všem programům na http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/2012-pms/ . Stránky MŠMT se vstupem do elektronické aplikace e-projekt na: http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/2012-pms/ .

Odevzdání návrhu projektu

A) Kompletní výtisk projektu včetně všech příloh, je nutno doručit v uzavřené obálce označené adresou poskytovatele, symbolem pro program (viz níže) a nápisem „VEŘEJNÁ SOUTĚŽ – NEOTVÍRAT!“ na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor financování mezinárodních programů výzkumu a vývoje (O36)
Karmelitská 7
11812 Praha 1 – Malá Strana

B) Projekt je nutné odevzdat také v elektronické aplikaci eProjekt, dostupná na stránkách http://msmt-vyzkum.cz/.
!!Tištěná a elektronická verze návrhu s přílohami musí být shodné!!
Termín odevzdání projektů na fakultu k zajištění podpisu rektora 31.8. 2012 do 12.00 hod. Předkládá se kompletní vytištěný návrh 2x (včetně příloh) .
Ekonomickou stránku projektu konzultujte předem s Ing. Vozárovou.
O svém úmyslu podat projekt informujte, prosím, naše oddělení co nejdříve.
Další informace :metodický list RMU

Informace k aplikaci ePROJEKT – projekty běžící v programech KONTAKT, COST, INGO, MOBILITY.

Průběžné a dílčí zprávy za rok 2012:

Upozorňujeme, že aplikace ePROJEKT k 31. 12. 2012 skončí a s informacemi zavedenými v aplikaci nebude možné po tomto datu pracovat.

Vyplněné průběžné a závěrečné zprávy si prosím zálohujte do Wordu (stačí označit celou stranu eProjektu a zkopírovat), s největší pravděpodobností se bude v lednu odevzdávat tento wordový dokument.

Vyplněnou průběžnou/závěrečnou zprávu elektronicky NEODESÍLEJTE v aplikaci eProjekt, jelikož nebude možná editace těchto dat (případně se může stát, že data budou zcela nedostupná).

Jelikož pokyny k oponenturám a zprávám pro rok 2012 nebyly na stránkách ministerstva stále zveřejněny, postupujte tedy zatím podle pokynů na rok 2011 (popř. 2010). Podle neoficiálních informací se pokyny pro letošní rok stále připravují, nicméně budou velice podobné těm z minulých let. Podrobné informace k loňským pokynům naleznete zde:

COST:http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/cost-evropska-spoluprace-ve-vedeckem-a-technickem-vyzkumu-1
INGO: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/ingo-1
KONTAKT: http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/DownloadFile/186840.aspx

22.02.2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo na svých webových stránkách výzvu k podávání návrhů výzkumných projektů v oblasti česko-ruské spolupráce.
Návrhy projektů budou hodnoceny Smíšenou česko-ruskou komisí a vybrané projekty se budou moci přihlásit do veřejné soutěže KONTAKT II (předpokládané vyhlášení v červnu) s žádostí o podporu. Projekty, které neprojdou tímto prvním kolem, nebudou mít možnost se zapojit do VES KONTAKT II ČR-Rusko v roce 2013.
Návrhy projektů se podávají současně na české i ruské straně, a to v písemné i elektronické podobě nejpozději do 15.4.2013. Informace k výzvě naleznete na stránkách MŠMT .
Metodický list k výzvě vypracuje OV RMU.

26.02.2013

Na dokumentovém serveru MU byl zveřejněn metodický list k výzvě MŠMT k podávání návrhů výzkumných projektů v oblasti česko-ruské spolupráce.
Metodický list vypracoval OV RMU a je k dispozici zde .
Přílohou metodického listu je i doporučený formulář pro podání návrhů projektů, vytvořený OV RMU, který je samostatně dostupný zde .

01.03.2013

MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-argentinských výzkumných projektů v rámci aktivity MOBILITY s dobou řešení 2014-2015.

V rámci aktivity MOBILITY mohou být podpořeny max. dvouleté projekty česko-argentinské spolupráce s dobou řešení od 1.1.2014 do 31.12.2015. Přijímány budou projekty základního výzkumu v těchto vědních oblastech:

  • Informační a komunikační technologie
  • Přírodní vědy a biotechnologie
  • Nové materiály a nanotechnologie
  • Lékařské vědy (vč. Farmaceutických)
  • Výzkum klimatu a životního prostředí
  • Společenské a humanitní vědy

Deadline pro podání návrhů je 15.5.2013. Více informací k výzvě naleznete na stránkách MŠMT.

05.03.2013

MŠMT vyhlásilo výzvu, v rámci aktivity MOBILITY, k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2014-2015.

Podpořeny budou maximálně dvouleté projekty základního výzkumu, v nichž budou financovány cestovní a pobytové náklady výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí. Bližší informace k výzvě najdete na stránkách MŠMT.

Metodický list společný všem aktuálním výzvám aktivity MOBILITY vypracuje OV RMU a bude zveřejněn na stránkách odboru v sekci Ostatní mezinárodní granty-Programy mezinárodní spolupráce MŠMT.

V případě dotazů se obracejte na Mgr. Martinu Chýlkovou ( chylkova@rect.muni.cz, tel.: 549 49 3336)

04.03.2013

Jihomoravské inovační centrum organizuje informační seminář k programu COST, který je určen potenciálním příjemcům grantů COST.
Seminář se uskuteční 12. března od 13:00 do 15:15 v zasedací místnosti Jihomoravského inovačního centra, U Vodárny 2. Na seminář je nutné se zaregistrovat nejpozději do 11.3. prostřednictvím emailu na: vrbkova@jic.cz . Program semináře si můžete prohlédnout zde.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 10395 od 31.10.2011