Interní podpora projektů

Ministerstvo zdravotnictví ČR

OBECNÉ INFORMACE

http://iga.mzcr.cz/publicWeb/

KONTAKTY

Ing. Zdeňka Rašková
tel.: 549 49 6530
  • vyhlášení soutěží, administrativní zabezpečení
Ing. Magdalena Vozárová
tel.: 549 49 5458
  • ekonomika projektů, kontroly čerpání

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2015 – 2019

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vyhlašuje dne 27. 06. 2014 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Jednostupňovou veřejnou soutěž

o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022 (dále jen ”Program”).

Předpokládané termíny:

  • zahájení řešení vybraných projektů je 1. května 2015 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),
  • ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2019,
  • předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 nebo 56 měsíců.

Více na http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/verejna-soutez-2015-2019_3122_3.html.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 3218 od 31.10.2011