Interní podpora projektů

Ministerstvo zdravotnictví ČR

OBECNÉ INFORMACE

http://www.azvcr.cz/

KONTAKTY

Ing. Zdeňka Rašková
tel.: 549 49 6530
  • vyhlášení soutěží, administrativní zabezpečení
Ing. Thuong Hien Ngo
tel.: 549 49 4535

  • ekonomika projektů, kontroly čerpání
  • administrativní zajištění

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2017 - 2020

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vyhlašuje dne 16. května 2016 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

jednostupňovou VEŘEJNOU SOUTĚŽ

o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022 (dále jen ”Program”).

Více informací na http://www.azvcr.cz/aktuality/vyhlaseni-jednostupnove-verejne-souteze-o-ucelovou-podporu-mz-na-leta-2017-2020.

Termín podání na fakultu – tj. vyplněno v GRIS, „user“ Raskova – 23. 6. 2016

Etická komise – http://vyzkum.rect.muni.cz/89606.aspx.

Pdf FINAL zasílejte na adresu

O zájmu podat návrh projektu, prosím, informujte neprodleně naše oddělení.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 4698 od 31.10.2011