Interní podpora projektů

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Archiv

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu IGA MZ na léta 2013 - 2015

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypisuje dne 30. 05. 2012 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví (dále jen „IGA MZ“), na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III. na léta 2010 – 2015 (dále jen „Resortní program“).
Předpokládané termíny:
− zahájení řešení vybraných projektů je květen 2013 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),
ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2015
. Veškeré potřebné informace jsou na těchto stránkách .
TERMÍN PODÁNÍ NA FAKULTU JE 2.7. 2012

Pokyny k podání projektu na fakutu najdete zde.

O záměru podat projekt, prosím, informujte s předstihem.
Bližší informace budou zveřejňovány na této stránce.
Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2015 – 2019

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vyhlašuje dne 27. 06. 2014 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Jednostupňovou veřejnou soutěž

o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022 (dále jen ”Program”).

Předpokládané termíny:

  • zahájení řešení vybraných projektů je 1. května 2015 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),
  • ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2019,
  • předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 nebo 56 měsíců.

Více na http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/verejna-soutez-2015-2019_3122_3.html.

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2017 - 2020

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vyhlašuje dne 16. května 2016 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

jednostupňovou VEŘEJNOU SOUTĚŽ

o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022 (dále jen ”Program”).

Více informací na http://www.azvcr.cz/aktuality/vyhlaseni-jednostupnove-verejne-souteze-o-ucelovou-podporu-mz-na-leta-2017-2020.

Termín podání na fakultu – tj. vyplněno v GRIS, „user“ Raskova – 23. 6. 2016

Etická komise – http://vyzkum.rect.muni.cz/89606.aspx.

Pdf FINAL zasílejte na adresu

O zájmu podat návrh projektu, prosím, informujte neprodleně naše oddělení.

Jednostupňová veřejná soutěž o účelovou podporu MZ na léta 2018 - 2021

Ministerstvo zdravotnictví vypisuje dne 29. 5. 2017 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, jednostupňovou  veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022.

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění.

Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci ISVP na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz/

Soutěžní lhůta: od 30. 5. 2017 do 11. 7. 2017

Podrobné informace pro zpracování a podání návrhu projektu jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech: http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/verejna-soutez-2018%E2%80%932021_3718_3.html

Pokud projekt potřebuje posouzení etickou komisí a navrhovatelem projektu je Masarykova univerzita, musí být doloženo souhlasné stanovisko Etické komise pro výzkum MU. Termín přijímání žádostí je pondělí 19.6.2017 do 18:00.

Podrobnější pokyny naleznete na stránkách Odboru výzkumu RMU: https://webcentrum2.muni.cz/89608.aspx

V případě, že uvažujete o podání návrhu do této soutěže, prosím, nejpozději do 28.6.2017 o  podání informace Ing. Thuong Hien Ngo, 549 49 4535,

Návrhy musí být VLOŽENY v aplikaci ISVP ereg.ksrzis.cz do středy 28. 6. 2017 – následuje KONTROLA na fakultě. Pro zřízení účtu v aplikaci kontaktujte, prosím, co nejdříve


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 5496 od 31.10.2011