Interní podpora projektů

Ceny, ocenění, vyznamenání

Archiv

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy ve studijním programu

Veškeré informace naleznete na stránkách MŠMT. Pozornost prosím věnujte především článku 2 statutu s požadavky na obsah návrhů. Návrhy nemají svůj formulář, nepodepisuje je rektor. V bodu f) Zdůvodnění návrhu na udělení ceny (viz Statut ceny) je třeba podpis děkana.

Návrhy na fakultu je třeba dodat nejpozději do pátku 24. 8.

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích za rok 2011

Veškeré informace naleznete na stránkách MŠMT. Formulář, na kterém je nutno návrh dodat, je ke stažení zde. Tento formulář podepisuje rektor (prostřednictvím OAKK RMU).

Tyto návrhy na fakultu prosím dodejte do 17. 9. 2012 na oddělení VaV .

Výzva k nominacím na cenu Milady Paulové 2012 v oblasti historických věd. Více informací naleznete zde.

Výzva k nominacím na cenu Evropský vynálezce roku 2013. Více informací naleznete zde.

Výzva k nominacím na Cenu Františka Běhounka 2012 (Cena za šíření dobrého jména České republiky v evropském výzkumu a vývoji). Více informací naleznete zde.

Česká inovace, o.p.s. vyhlašuje 2. ročník soutěže Česká inovace 2012. Ústředním cílem soutěže je rozpoznat perspektivní inovace, ocenit jejich autory a podpořit další uplatnění v praxi. Soutěžící mohou do soutěže přihlásit svůj projekt, který je podle jejich názoru inovační a má potenciál přinést nebo již přináší změnu v lokálním nebo i v celosvětovém měřítku a zároveň má předpoklady pro úspěšný komerční rozvoj.
Více informací najdete zde.
Před podáním přihlášky kontaktujte, prosím, oddělení VaV (Ing. Raškovou).

Aktuálně vyhlášené ceny a soutěže:

 • Výroční Balzanova cena/The Annual Balzan Prize (termín předložení nominací do 15.3.2013)
 • Cena za inovace Universal Biotech (termín zaslání projektů do 15.4.2013)
 • Cena Josefa Luxe pro rok 2013 (termín zaslání prací do 30.6.2013)
 • Veřejná soutěž o získání nadačních příspěvků (stipendií) Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky v roce 2013 (termín zaslání přihlášek do 30.4.2013)
 • Soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci z teoretické ekonomie 2013 (termín zaslání prací do 20.4.2013)

Bližší informace najdete na webu OAKK (odkaz zde: http://akad.rect.muni.cz/cs/uvod/events .

Mladý ekonom

Více informací naleznete zde.

Termín pro zasílání návrhů je 15. říjen 2013.

Studentská soutěž nakladatelství Academia

Více informací naleznete zde.

Termín pro zasílání návrhů je 15. říjen 2013.

Cena Milady Paulové 2013 pro vědkyni za celoživotní přínos vědě

Více informací naleznete zde.

Cena Františka Běhounka pro rok 2013

Více informací naleznete zde.

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích za rok 2013

Více informací naleznete zde.

Termín pro zasílání návrhů je 20. září 2013.

Cena Siemens 2013

V letošním roce se bude Cena udělovat v následujících kategoriích:
 • 1) Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu
 • 2) Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace
 • 3) Nejlepší pedagogický pracovník
 • 4) Nejlepší diplomová práce
 • 5) Nejlepší disertační práce
 • 6) Nejlepší diplomová nebo disertační práce vzniklá ve spolupráci se Siemens

Více informací naleznete zde.

Termín pro zasílání návrhů je 30. září 2013 pro kategorie 1-3 a 30. října 2013 pro kategorie 4-6.

Soutěž o výroční ocenění Nejlepší spolupráce roku

Více informací naleznete zde.

Termín pro zasílání návrhů je 23. srpna 2013.

Novinářská cena EU v oblasti zdraví

Více informací naleznete zde.

Termín pro zasílání návrhů je 30. září 2013.

Soutěž pro mladé vědce o nejlepší plakát

Více informací naleznete zde.

Termín akce je 7. - 10. 10. 2013.

Evropská cena pro ženy-inovátorky 2014

Více informací naleznete zde.

Termín pro zasílání návrhů je 15.10.2013.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 5142 od 22.8.2012