Interní podpora projektů

SOČ

Archiv

SOČ 2012 -2013

Do 25. dubna 2012 mohou školitelé na stránkách Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu (JCMM) přihlašovat svá odborná témata, z nichž si budou vybírat studenti středních škol z Jihomoravského kraje a s Vaší pomocí je pak zpracují.

Prostřednictvím Středoškolské odborné činnosti mají studenti SŠ možnost seznámit se s odbornou prací na univerzitě formou řešení odborného problému pod vedením školitele přímo na vědeckém pracovišti. .

Téma mohou vypsat zaměstnanci nebo studenti univerzity, kteří ukončili magisterský studijní program. .

JCMM poskytuje na každý z projektů finanční podporu ve výši max 25 000,- (podle odborného zaměření), částka zahrnuje 5 000,- Kč na mzdové náklady školitele. .

Registrace témat probíhají online zde .

Veškeré doplňující informace o SOČ včetně harmonogramu na rok 2012/2013, náležitostí přihlášky, povinností školitele a řešitele a zpráv z minulých ročníků najdete na http://www.jcmm.cz/cz/soc.html.

Potencionální školitele, kteří se chtějí zapojit do aktivity SOČ, prosím, o zaslání tématu na moji adresu zdenar@sci.muni.cz .

Ing. Zdenka Rašková
tel.: 549 49 6530


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 6483 od 31.10.2011