Interní podpora projektů

SOMOPRO

SoMoPro je regionální grantový program na podporu příchodu špičkových vědců na VaV pracoviště v Jihomoravském kraji, který financuje Jihomoravský kraj a Evropská komise (program COFUND, Akce Marie Sklodowska-Curie).

Program SoMoPro podporuje pouze přírodovědecké, lékařské a technické obory. Výběr samotného tématu vědeckého projektu je však na žadateli o grant. Vědec musí mít titul PhD nebo minimálně 4 roky praxe v oblasti VaV.

Cílem SoMoPro grantů je posílit kvalitu VaV v regionu příchodem exceletních zkušených vědců s delší vědeckou praxí, kteří mohou vést týmy a rozvíjet mladé vědce v regionu, přinést nové znalosti, metody a techniky a přispět tak k rozvoji spolupráce s různými relevantními institucemi. Granty jsou postaveny na vědeckém projektu, na kterém pracuje příchozí vědec s hostitelskou institucí.

SoMoPro Incoming granty

Žadatel o grant musím mít Ph.D. titul nebo alespoň 4 roky praxe ve výzkumu a k datu uzávěrky výzvy nesmí být v ČR po dobu delší než 12 měsíců za poslední 3 roky.

Podrobné informace o programu naleznete na stránkách JCMM.


Výzvy k podávání projektů do programu SoMoPro:

  • 6. výzva bude otevřena 1.9.2016 s uzávěrkou 30.11.2016. Více informací zde.

Pro více informací kontaktujte:

Ing. Tereza Kalandrová
tel.: 549 49 3873
email: terezak@sci.muni.cz


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 5103 od 31.10.2011