Interní podpora projektů

TAČR - Technologická agentura ČR

Archiv

4. veřejná soutěž Delta

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 28. února 2017 čtvrtou veřejnou soutěž ve spolupráci s německým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (Federal Ministry of Education and Research in Germany) ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (dále jen program DELTA). Tematicky bude zaměřena na podporu projektů z oblasti tzv. čtvrté průmyslové revoluce. Takové projekty mají zásadní přínos pro hospodářství obou zemí ve zcela klíčové oblasti změn Průmyslu 4.0 směřujících k naší budoucí konkurenceschopnosti.

Tato veřejná soutěž byla vyhlášena dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu DELTA.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/910-vyhlaseni-vysledku-4-verejne-souteze-programu-podpory-aplikovaneho-vyzkumu-a-experimentalniho-vyvoje-delta.html

Soutěžní lhůta začíná dnem 1. 3. 2017 a končí dnem 31. 5. 2017 v 16:30.00.

 V případě, že uvažujete o podání návrhu do této veřejné soutěže, prosím, co nejdříve o podání informace Ing. Thuong Hien Ngo, 549 49 4535, ngo.t.hien@sci.muni.cz ngo.t.hien@sci.muni.cz.

 

3. veřejná soutěž Epsilon TAČR

Technologická agentura České republiky (TAČR) vyhlásila dne 4. dubna 2017 třetí veřejnou soutěž programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje – EPSILON, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Cílem programu EPSILON je podpora projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Předmětem 3. veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu EPSILON. Očekávají se návrhy projektů zaměřené mimo jiné na definované prioritní výzkumné cíle relevantních rezortů a dále např. na Průmysl 4.0 a autonomní mobilitu.

TAČR zároveň informuje o spuštění nového informačního systému ISTA, který nahradí stávající informační systém Patriot.

Veškeré informace o podmínkách soutěže, zpracování a podání návrhu projektu, způsobu a kritériích hodnocení návrhů jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech., které jsou zájemcům k dispozici na internetové adrese poskytovatele

https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/943-vyhlaseni-3-verejne-souteze-programu-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-a-experimentalniho-vyvoje-epsilon.html

SOUTĚŽNÍ LHŮTA ZAČÍNÁ DNEM 5. 4. 2017 A KONČÍ DNEM 17. 5. 2017 V 16:30:00

 

V případě, že uvažujete o podání návrhu do této veřejné soutěže, prosím, co nejdříve o podání informace Ing. Thuong Hien Ngo, 549 49 4535, 

1. veřejná soutěž Zéta

Technologická agentura České republiky (TAČR) vyhlásila dne 28. března 2017 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA. Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let. V programu budou podporovány projekty, které spadají dle čl. 25 odst. 2 písm. b) a c) Nařízení a čl. 1. 3. písm. e) Rámce do kategorie aplikovaného výzkumu (zahrnuje průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinaci). Program bude možné využít v rámci schématu ERA NET COFUND, resp. Marie Sklodowska Curie Actions COFUND Horizontu 2020, a to pro projekty v oblastech, které jsou v souladu se zaměřením programu.

Cíle programu:

  1. zapojení studentek a studentů a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi,
  2. zvýšení jejich zájmu o projekty s konkrétním praktickým dopadem a
  3. podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru.

Dílčím cílem je podpora vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných pracovníků – žen a mužů - při řešení projektů aplikovaného výzkumu financovaných tímto programem.

TAČR zároveň informuje o spuštění nového informačního systému ISTA, který nahrazuje stávající informační systém Patriot.

 

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení naleznete zde:

https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-zeta/zeta-prvni-verejna-soutez.html

Soutěžní lhůta začíná dnem 29. 3. 2017 a končí dnem 10. 5. 2017 16:30:00

Rektorát MU pořádá v úterý 18.4. od 13h informační schůzku k soutěži ZÉTA (TAČR), kde seznámí uchazeče s pravidly programu, prací s informačním systémem ISTA a ISEP, postupem podávání návrhů na MU. Povinná registrace zde.

V případě, že uvažujete o podání návrhu do této veřejné soutěže, prosím, o podání informace Ing. Thuong Hien Ngo, 549 49 4535, 

 5. veřejná soutěž DELTA (TAČR)

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 30. května 2017 pátou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA.

Soutěž je zaměřena na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací. Podniky a výzkumné organizace budou na jedné straně podporované poskytovatelem a na druhé straně podporované zahraničními technologickými a inovačními agenturami. Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit v Korejské republice, ve Vietnamské socialistické republice, v čínských lokalitách Če-tiang (Zhejiang), Ťiang-su (Jiangsu) a na Tchaj-wanu (Taiwan).

Soutěžní lhůta začíná dnem 31. 5. 2017 a končí dnem 19. 7. 2017. Elektronickou přihlášku naleznete na ista.tacr.cz.

Podrobné informace pro zpracování a podání návrhu projektu: https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/984-vyhlaseni-5-verejne-souteze-programu-podpory-aplikovaneho-vyzkumu-a-experimentalniho-vyvoje-delta.html

V případě, že uvažujete o podání návrhu do této soutěže, prosím, nejpozději do 30.6.2017 o  podání informace Ing. Thuong Hien Ngo, 549 49 4535,


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 5958 od 31.10.2011