Skupina informačních a komunikačních technologií

Bezdrátová síť na PřF

Přestavba bezdrátové počítačové sítě na Přírodovědecké fakultě


Přírodovědecká fakulta MU byla jednou z prvních fakult univerzity, která začala pokrývat svůj areál signálem bezdrátové počítačové sítě.
Vznikla tak bezdrátová síť s názvem (SSID) SCI, ke které se můžete na fakultě připojit dodnes.

S rozvojem Masarykovy univerzity (Univerzitní kampus Bohunice) se v rámci všech fakult začalo prosazovat zavedení jednotné bezdrátové sítě, přičemž volba padla jednoznačně na síť eduroam, která se používá na akademické půdě v celé Evropě a je dostatečně zabezpečena.

Proto jsme se i na Přírodovědecké fakultě rozhodli postupně na tuto síť přejít. Přechod však není zcela jednoduchý vzhledem k rozlehlosti areálu fakulty a množství přístupových bodů (AP - access point), které je nutno vyměnit nebo určitým způsobem upravit (překonfigurovat). Výměna všech AP by byla finančně velice náročná. Z finančních prostředků, které umožnily nákup nových AP Cisco, byly sítí eduroam pokryty následující části fakulty:
 • budova 8 - Ústav matematiky a statistiky (celá budova)
 • budova 6 - Ústav teoretické fyziky a astrofyziky a Ústav fyzikální elektroniky (celá budova)
 • budova 17 - přízemí Ústřední knihovny PřF
 • budova 12 - fakultní aula, internetový klub a přilehlé prostory
 • budova 1 - zasedací místnost děkanátu.

Zbývající budovy areálu fakulty a venkovní prostory jsou postupně, s použitím stávajících přístupových bodů Proxim AP-700, pokrývány sítí s názvem eduroam-sci, která je shodná se sítí eduroam, používá však poněkud odlišný management.

Pro připojení k těmto sítím je nutno ve vašem počítači nakonfigurovat "Bezdrátové připojení sítě".

Pro uživatele Windows je nejjednodušším způsobem automatická konfigurace. Pro síť eduroam si stáhněte instalační balík eduroam-autoconf.zip, pro síť eduroam-sci pak balík eduroam-sci_autoconf.zip. Instalační balík rozbalte, spusťte soubor Eduroam.exe a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Pokud by se vám stalo, že automatická konfigurace selže, postupujte podle návodu na ruční konfiguraci na stránkách http://eduroam.muni.cz.

Automatický instalační balíček je pokusem pracovníků ÚVT o ulehčení konfigurace, bohužel však nemusí zcela korektně fungovat na některých počítačích.

Veškeré potřebné informace jak konfiguraci bezdrátové sítě provést na počítačích s různými operačními systémy jsou uvedeny na webu http://eduroam.muni.cz.

Pro konfiguraci připojení k síti eduroam-sci platí vše, co je uvedeno na http://eduroam.muni.cz, kromě jediného: jako název sítě (SSID) je nutno použít eduroam-sci.

Pro přihlášení do obou sítí eduroam použijte jako uživatelské jméno UČO@eduroam.muni.cz a sekundární heslo ISu.

Kromě těchto zabezpečených sítí je v areálu fakulty šířen také signál nezabezpečených sítí MUNI a SCI, do kterých je nutno se autentizovat prostřednictvím autentizační stránky ve webovém prohlížeči. Tato stránka se automaticky načte po prvním spuštění internetového prohlížeče.
Do sítě se přihlásíte pomocí vašeho UČO (univerzitní číslo osoby) a sekundárního hesla ISu. Teprve po tomto přihlášení budete připojeni k internetu.
Sítě MUNI a SCI budou postupně utlumovány a po určitém čase budou zcela vypnuty. Využívejte proto co nejvíce připojení pomocí sítí eduroam.

Doporučujeme vám nakonfigurovat si ve svém počítači jak síť eduroam tak i síť eduroam-sci, což vám při pohybu po fakultě umožní bez problému připojit se ke kterékoli z nich, podle toho, ve které části fakulty se budete nacházet.

Upřesnění k připojení do sítě SCI na počítačích se systémem Win XP

Ve Windows XP se mohou vyskytnout problémy s připojením k síti SCI. Tento systém SCI detekuje jako zabezpečenou síť, případně se vůbec nedaří k síti připojit.

V takovém případě otevřete manažér bezdrátových sítí a klikněte na položku Zobrazit bezdrátové sítě a potom na položku Změnit upřesňující nastavení (viz. obr. 1.)

Dále potom vyberte kartu Bezdrátové sítě a vyberte síť SCI. Pokud se ke SCI síti vůbec nedařilo připojit, můžete ji zde s pomocí tlačítka přidat. A potom je důležité sít SCI ručně nastavit podle obr. 3. Ověření v síti je potřeba nastavit jako "Otevřené" a šifrování dat "Zakázáno".

Aktuální stav bezdrátové sítě na PřF

 • úterý - 18.9.2012 byl proveden přechod na nové sítě v budově 1 - Děkanát. Sítí eduroam jsou zde pokryty zasedací místnost a část přízemí budovy. Síť eduroam-sci je dostupná ve všech ostatních prostorách děkanátu.
 • středa - 19.9.2012 - na síť eduroam-sci byla převedena budova 5 - Geografický ústav
 • pondělí - 1.10.2012 - na síť eduroam-sci byla převedena budova 11 - ÚGV a IBA.
 • pondělí - 8.10.2012 - síť eduroam-sci byla zprovozněna v budovách 2 a 3 - ÚGV
 • středa - 10.10.2012 - síť eduroam-sci byla zprovozněna v budovách 4 - GÚ, 7 - ÚFE a 9 - ÚFKL 
 • čtvrtek - 18.10.2012 - přechod na síť eduroam-sci byl dokončen překonfigurováním přístupových bodů v 1. a 2. patře Ústřední knihovny

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 6040 od 13.9.2012