Personální a mzdové oddělení

Oddělení zajišťuje pro jednotlivá pracoviště:

Personální agendu

 • Personální agenda
 • Agenda OON (dohody mimo pracovní poměr)
 • Čerpání mzdových prostředků na projektech
 • Karty ITIC a zaměstnanecké karty
 • Změněná pracovní schopnost zaměstnanců
 • Docházka
 • Mateřská a rodičovská dovolená
 • Jubilea
 • Nároky na dovolenou
 • Dodatková dovolená
 • Příplatky za škodlivé prostředí
 • Penzijní připojištění zaměstnanců
 • Dělnické mzdy
 • Tvůrčí volno
 • Výběrová řízení akademických a neakademických pracovníků
 • Zaměstnávání cizinců

Mzdovou agendu

 • Mzdová agenda
 • Sociální a zdravotní pojištění
 • Daně
 • Evidenční listy
 • Náhrady nemocenských dávek
 • Mzdová agenda OON
 • Důchody

Vedoucí oddělení

Bc. Jana Kneblová
tel.: 549 49 1403
 • Metodické řízení personální agendy
 • Aktualizace webových stránek oddělení
 • Personální agenda pracoviště 315010

Personální referentky

Zástupkyně vedoucí

Ing. Marcela Vrzalová
tel.: 549 49 8328
 • personální agenda pracovišť 313010-313060, 314070, 315040, 316000
 • stravování pro všechna pracoviště

Eva Pavlíková
tel.: 549 49 6422
 • personální agenda pracovišť:
  311010, 312010, 312030,312040, 315030, 319810, 319840. 312040, 3199*
 • Penzijní připojištění zaměstnanců

Dana Stárková
tel.: 549 49 3438
 • personální agenda pracovišť 314010, 314020

Ing. Eva Žufanová
tel.: 549 49 3437
budova 8, místnost 04014
 • personální agenda pracoviště 312020
 • personální agenda spojená s projekty OP VK

Ing. Kristýna Anderlová
tel.: 549 49 6945
budova 8, místnost 04014
 • personální agenda spojená s projekty OP VK

Mzdové účetní

Jana Kundrová
tel.: 549 49 4120
 • mzdová agenda pracovišť 311010, 312020, 314020, 313060

Eva Šťastníková
tel.: 549 49 8131
 • mzdová agenda pracovišť 312030, 314010, 315010, 315030, 319810, 319840, 3199*

Bc. Eva Schneiderová
tel.: 549 49 5862
 • mzdová agenda pracovišť 312040, 313010, 313050, 314070, 315040, 316000


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 34977 od 16.8.2011