Uchazeči o bakalářské studium

10 důvodů, proč se hlásit na Přírodovědeckou fakultu MU

Chcete se profesně realizovat ve vědě a výzkumu? Zajímá vás, co nabízíme uchazečům o studium nebo jaké jsou možnosti prominutí přijímaček? Odpovědi najdete v našem stručném přehledu důvodů, pro které si stojí za to podat přihlášku právě k nám!

sipkasipka1. Studium přírodních věd a matematiky je z hlediska uplatnění na trhu práce perspektivní.
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity připravuje studenty na kariéru:
 • vědeckých pracovníků,
 • středoškolských učitelů
 • či odborníků schopných samostatné experimentální a laboratorní práce.

sipkasipka2. Nabízíme 56 bakalářských studijních oborů v oblasti biologie, fyziky, geografie, geologie, chemie nebo matematiky.
 • 56 bakalářských studijních oborů.
 • Vybírat si můžete z řady oborů od Antropologie přes Aplikovanou biochemii, Biologii, Biochemii, Lékařskou genetiku a molekulární diagnostiku, Ekologickou a evoluční biologii, Astrofyziku, Biofyziku, Geologii či Chemii.
 • Nabízíme také dvouoborové kombinace se zaměřením na vzdělávání.

sipkasipka3. Máte velkou šanci uspět u přijímacího řízení.
 • Protože víme, že u přijímaček máme jen omezené možnosti poznat schopnosti studentů, nejsou přijímačky k nám příliš obtížné. Ukázkové přijímací testy si můžete vyzkoušet předem a také se můžete podívat, jak dopadly výsledky přijímacího řízení v uplynulém roce.
 • Nově nabízíme možnost výběru přijímací zkoušky z TSP nebo odborného testu u některých oborů.
 • Studentům ze Slovenska nabízíme termín pro TSP v Bratislavě, možnost psát závěrečné práce ve většině oborů slovensky a také nabídku ubytování na kolejích.

sipkasipka4. Prominutí přijímací zkoušky je možné z několika důvodů.
 • výborného prospěchu
 • výsledků NSZ (SCIO)
 • absolvování středoškolské olympiády
 • Středoškolské odborné činnosti (SOČ)
 • výsledků maturity
 • absolvování vzdělávacího kurzu ViBuCh

Podmínky se pro jednotlivé obory najdete podrobně popsané zde. Pokud budete žádat o prominutí přijímací zkoušky do bakalářského studia, je třeba do 25. 3. 2016 zaslat na studijní oddělení písemnou žádost spolu s dokumenty potvrzujícími splnění kritérií a vyznačit tuto skutečnost v elektronické přihlášce.

sipkasipka5. Studijní a výzkumné zázemí naší fakulty je na špičkové úrovni.
Studentům nabízíme perfektně vybavené učebny, laboratoře a knihovny. Naši fakultu si můžete prohlédnout ve virtuální prohlídce Google View.

sipkasipka6. Nabízíme přímý kontakt s výzkumem a profesní praxí v průběhu studia.
 • Studenti mají mnoho příležitostí, jak se zapojit do výzkumných a vývojových projektů našich mezinárodně uznávaných týmů.
 • Studenti učitelství mohou využít rozšířených možností praxí na středních školách nebo jako vedoucí mimoškolních zájmových aktivit.

sipkasipka7. Diplomové a bakalářské práce můžete psát ve spolupráci s průmyslovými podniky a soukromými firmami.
Tuto skutečnost potvrzuje i naše studentka Geografie, Klára Čížková: „Moje bakalářská práce vznikla na čistě praktických požadavcích Solární a ozonové observatoři, což je nejlepší instituce pro měření solárního záření a ozonu v Česku. Jednalo se o porovnání přesnosti měření přístroje, který se používá zejména pro orientační stanovení údajů intenzity UV slunečního záření.“  Se zkušenostmi našich dalších studentů se můžete seznámit v této publikaci rozhovorů.

sipkasipka8. Zajišťujeme přístupnost studia pro studenty se specifickými nároky.
Držitelé průkazů ZTP, studenti se zdravotním postižením, uchazeči se specifickými poruchami učení, s psychickými poruchami nebo s chronickým somatickým onemocněním, kteří v přihlášce žádají o zvláštní zacházení u přijímací zkoušky, zasílají doklad o této skutečnosti na adresu Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky. Podrobné informace naleznete na stránkách střediska Teiresiás.

sipkasipka9. Vypisujeme stipendijní programy prospěchové, ale i na podporu tvůrčí, výzkumné a reprezentační činnosti.
Studenty odměňujeme za výborné studijní a výzkumné výsledky, ale i za pomoc s prezentací fakulty na akcích jako je Noc vědců. Více se dočtete zde.

sipkasipka10. Uplatnitelnost našich absolventů na trhu práce i ve výzkumné sféře je vynikající.
Zajímá vás, jak vnímají své šance uplatnění naši současní studenti a začínající vědci? Podívejte se do publikace Rozhovorů se studenty a vědci naší fakulty.


Fotografie: Oliver Staša


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 4280 od 29.5.2017