Uchazeči o bakalářské studium

Obor: Aplikovaná matematika pro víceoborové studium+Ekonomie

Odborné studium, program Matematika

Forma studia

prezenční

Charakteristika

Bakalářský studijní obor Aplikovaná matematika pro víceoborové studium je určen studentům, kteří mají zájem o matematiku a její aplikace. Studium aplikované matematiky se zaměřením na další vědní obor nabízí možnost získat orientaci v široké oblasti exaktních a společenských věd s jejich matematickým základem. Poskytuje studentům schopnost dorozumění přes hranice tradičně vymezených oborů.
Cíl studia
Cílem studia je vychovávat absolventy se širokým všeobecným matematickým základem, se zaměřením na jeho aplikaci v dalším vědním oboru, aby se mohli uplatnit v institucích interdisciplinárního charakteru.

Kombinace s oborem Ekonomie je zajišťována v rámci mezifakultního studia s Ekonomicko správní fakultou.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského programu
- má znalosti matematických metod a postupů v jejich vzájemné provázanosti (bez formálně přesného vybudování partikulárních matematických teorií),
- je schopen uplatnit matematické znalosti v dalším vědním oboru
- je připraven na řešení konkrétních problémů praxe.
Absolvent oboru je dobře připraven na navazující magisterské studium téhož oboru nebo – po doplnění nezbytných znalostí – jiného oboru. Může se též uplatnit v bankovním sektoru, v ekonomických a finančních institucích či obchodních a výrobních firmách.

Získaný titul

Bc.

Přijímací zkouška

Test studijních předpokladů

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 472627 od 29.7.2011