Uchazeči o bakalářské studium

Přihláška - termíny

V akademickém roce 2017/2018 přijímá Přírodovědecká fakulta MU maturanty výhradně do bakalářských studijních programů.

Podmínkou přijetí ke studiu je řádně podaná přihláška, dosažení úplného středoškolského vzdělání s maturitou a úspěšné absolvování přijímací zkoušky, pokud uchazeči nebude prominuta.

Podávání přihlášek: 1. 11. 2016 – 28. 2. 2017
Na adrese: e-přihláška
Termín testu studijních předpokladů:
  • 6. 5. 2017 - Brno, Praha, České Budějovice, Jihlava, Ostrava, Hradec Králové, Zlín, Žilina, Bánská Bystrica
  • 7. 5. 2017 - Brno, Bratislava, Košice
Termín odborného testu:
  • 6. 5. 2017 - pouze v Brně
Manipulační poplatek: 400 Kč
Adresa pro komunikaci s uchazeči:
Kontakt na studijní oddělení: 549 493 577, 549 491 405,
Termín přijímací komise: 19. 5. 2017
Termín vydání rozhodnutí do:   2. 6. 2017
Termín poradní komise rektora: 21. 7. 2017

Uchazeč má možnost si zvolit termín a místo konání Testu studijních předpokladů ve své e-přihlášce v rámci kapacitních možností. V případě, že uchazeč koná v rámci přijímací zkoušky odborný test, volí termín 6. 5. 2017 v Brně.

Uchazeči mají možnost nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.

Na každý obor je třeba podat samostatnou přihlášku. Poplatek za přijímací řízení je nutno uhradit za každou podanou přihlášku. Veškeré informace k platbě jsou uvedeny v podané elektronické přihlášce.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 25619 od 17.9.2014