Uchazeči o bakalářské studium

Přijímací zkoušky

Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat písemnou přijímací zkoušku, pokud jim nebude prominuta.

Písemná přijímací zkouška

  • Test studijních předpokladů (TSP), který je společný pro přijímací zkoušky na všechny fakulty Masarykovy univerzity s výjimkou Lékařské fakulty a Fakulty sociálních studií.
  • Odborný test, pokud je součástí přijímací zkoušky.

Pozvánku k TSP i odbornému testu zasílá Rektorát MU. V případě podání přihlášek na více oborů se absolvuje TSP i odborný test pouze jednou. Přírodovědecká fakulta neposkytuje náhradní termín přijímací zkoušky z odborného testu. Odborné testy se konají pouze v Brně a nebudou se časově překrývat s TSP. Během přijímacích zkoušek není poskytováno ubytování.

Pokud je u dvouoborového studia součástí přijímací zkoušky odborný test, termíny a další informace jsou zveřejněny tou fakultou, která daný obor realizuje.

  • Jednotný termín pro TSP v Brně: 9. a 10. května 2015 (sobota a neděle)
  • Jednotný termín pro TSP v Bratislavě: 10. května 2015 (neděle)
  • Jednotný termín pro odborný test pouze v Brně: 9. května 2015 (sobota)

Test studijních předpokladů

Test ze zeměpisu

Test z biologie se základy chemie

Test z biologie se základy historie a společenských věd

Kritéria hodnocení uchazečů

Počet přijatých uchazečů je omezen kapacitními možnostmi jednotlivých studijních programů, respektive jejich oborů. Uchazeči, jimž nebude prominuta přijímací zkouška, budou přijímáni zásadně na základě pořadí podle výsledků této zkoušky. Do celkového hodnocení se zahrnuje výsledek TSP a případně odborných testů.

Maximální počet bodů, jehož může uchazeč dosáhnout, je 1000 bodů. Váha jednotlivých částí je následující:

Programy a obory vyžadující pouze TSP TSP = 1000 bodů
Programy a obory s jedním odborným testem TSP = 300 bodů, odborný test = 700 bodů
Programy a obory se dvěma odbornými testyTSP = 300 bodů, každý odborný test = 350 bodů


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 31841 od 17.9.2014