Uchazeči o bakalářské studium

Přijímací zkoušky

Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat písemnou přijímací zkoušku, pokud jim nebude prominuta.

Písemná přijímací zkouška

  • Test studijních předpokladů (TSP), který je společný pro přijímací zkoušky na všechny fakulty Masarykovy univerzity s výjimkou Lékařské fakulty a Fakulty sociálních studií.
  • Odborný test, pokud je součástí přijímací zkoušky.

Pozvánku k TSP i odbornému testu zasílá Rektorát MU. V případě podání přihlášek na více oborů se absolvuje TSP i odborný test pouze jednou. Přírodovědecká fakulta neposkytuje náhradní termín přijímací zkoušky z odborného testu. Odborné testy se konají pouze v Brně a nebudou se časově překrývat s TSP. Během přijímacích zkoušek není poskytováno ubytování.

Pokud je u dvouoborového studia součástí přijímací zkoušky odborný test, termíny a další informace jsou zveřejněny tou fakultou, která daný obor realizuje.

  • Jednotný termín pro TSP v Brně: 9. a 10. května 2015 (sobota a neděle)
  • Jednotný termín pro TSP v Bratislavě: 10. května 2015 (neděle)
  • Jednotný termín pro odborný test pouze v Brně: 9. května 2015 (sobota)

Test studijních předpokladů

Test ze zeměpisu

Test z biologie se základy chemie

Test z biologie se základy historie a společenských věd

Kritéria hodnocení uchazečů

Uchazeči, jimž nebude prominuta přijímací zkouška, budou přijímáni zásadně na základě pořadí podle výsledků této zkoušky. Do celkového hodnocení se zahrnuje výsledek TSP a případně odborných testů.

Maximální počet bodů, jehož může uchazeč dosáhnout, je 1000 bodů. Váha jednotlivých částí je následující:

Programy a obory vyžadující pouze TSP TSP = 1000 bodů
Programy a obory s jedním odborným testem TSP = 300 bodů, odborný test = 700 bodů
Programy a obory se dvěma odbornými testyTSP = 300 bodů, každý odborný test = 350 bodů

Počet přijatých uchazečů je omezen kapacitními možnostmi jednotlivých studijních programů, respektive jejich oborů.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 16573 od 17.9.2014