Uchazeči o bakalářské studium

Přijímací zkoušky

Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat písemnou přijímací zkoušku, pokud jim nebude prominuta.

Písemná přijímací zkouška

  • Test studijních předpokladů (TSP), který je společný pro přijímací zkoušky na všechny fakulty Masarykovy univerzity s výjimkou Lékařské fakulty a Fakulty sociálních studií.
  • Odborný test, pokud je součástí přijímací zkoušky.

Pro uchazeče těchto oborů:

Program Geologie
 Obory: Geologie, Geologie aplikovaná a environmentální, Správní geologie
Program Fyzika
 Obory: Astrofyzika, Biofyzika, Fyzika
Program Aplikovaná fyzika
 Obory: Laboratorní a měřicí technika, Lékařská fyzika, Nanotechnologie-aplikovaná fyzika
Program Chemie
 Obory: Analytický chemik-manažer chemické laboratoře, Biofyzikální chemie, Chemie, Chemie konzervování-restaurování
Program Geografie a kartografie
 Obory: Geografie, Geografická kartografie a geoinformatika
Program Aplikovaná geografie
 Obor: Aplikovaná geografie a geoinformatika
platí možnost výběru přijímací zkoušky a to buď:

a) Test studijních předpokladů nebo
b) Odborný test nebo
c) Test studijních předpokladů i odborný test

Při variantě c) se vyhodnotí oba testy zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Pro vyhodnocení přijímacího řízení bude posuzován pouze jeden test. Přírodovědecká fakulta je schopna zajistit bezkolizní konání maximálně 2 různých odborných testů. Uchazeči si vybírají požadovanou variantu v e-přihlášce.

V případě podání přihlášek na více oborů se absolvuje TSP pouze jednou. Hlásí-li se uchazeč na více oborů, u kterých je předepsán stejný odborný test, koná tento test pouze jednou. Přírodovědecká fakulta neposkytuje náhradní termín přijímací zkoušky z odborného testu. Odborné testy se konají pouze v Brně a nebudou se časově překrývat s TSP. Během přijímacích zkoušek není poskytováno ubytování.

Pokud je u dvouoborového studia součástí přijímací zkoušky odborný test, termíny a další informace jsou zveřejněny tou fakultou, která daný obor realizuje.

TSP v roce 2017 se budou kromě Brna a Bratislavy nově konat také v Praze, Českých Budějovicích, Jihlavě, Ostravě, Hradci Králové, Zlíně a na Slovensku také v Košicích, Žilině a Banské Bystrici.

  • Jednotný termín pro TSP v Brně: 6. a 7. května 2017 (sobota a neděle)
  • Jednotný termín pro odborný test pouze v Brně: 6. května 2017 (sobota)

Termíny TSP v ostatních městech budou zveřejněny od 1. 11. 2016 a uchazeč bude mít možnost si termín a místo konání zvolit ve své e-přihlášce v rámci kapacitních možností.

Test studijních předpokladů

Test ze zeměpisu

Test z biologie se základy chemie

Test z biologie se základy historie a společenských věd

Test z chemie

Test z fyziky

Test z geologie

Kritéria hodnocení uchazečů

Počet přijatých uchazečů je omezen kapacitními možnostmi jednotlivých studijních programů, respektive jejich oborů. Uchazeči, jimž nebude prominuta přijímací zkouška, budou přijímáni zásadně na základě pořadí podle výsledků této zkoušky. Do celkového hodnocení se zahrnuje výsledek TSP a případně odborných testů.

Maximální počet bodů, jehož může uchazeč dosáhnout, je 1000 bodů. Váha jednotlivých částí je následující:

obory vyžadující pouze jeden test test = 1000 bodů
obory s TSP a povinným odborným testem TSP = 300 bodů, odborný test = 700 bodů
mezifakultní studia s testy na obou fakultách 1. fakulta = 500 bodů, 2. fakulta = 500 bodů


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 95484 od 17.9.2014