Uchazeči o bakalářské studium

Přijímací zkoušky

Forma a obsah přijímací zkoušky Biologie se základy chemie

Test je složen z 50 otázek. Ke každé otázce jsou 4 možné varianty označené písmeny A, B, C, D. Délka trvání testu je 60 minut.

V každé otázce je správná pouze a právě jedna odpověď. Za správnou odpověď se považuje pouze označení této jediné správné varianty.

Za správně zodpovězenou otázku se získává 1 bod.

Jakákoliv jiná možnost (označení špatné varianty, označení více variant vč. správné, neoznačení žádné varianty) se považuje za nesprávnou odpověď. Za nesprávnou odpověď se body nezískávají ani neodebírají.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 132980 od 17.9.2014