Uchazeči o bakalářské studium

Přijímací zkoušky

Forma a obsah přijímací zkoušky Chemie

Test je tvořen 40 otázkami, které mají podobu uzavřených i otevřených dotazů. Uzavřené dotazy nabízejí 4 alternativy odpovědí, z nichž pouze jediná odpověď je správná. Otevřené dotazy vyžadují například doplnění chemického vzorce, chemické rovnice nebo výsledku výpočtu (viz vzorové otázky).

Za správně zodpovězenou otázku se získává 1 bod, za nesprávnou odpověď se body nezískávají ani neodebírají. Čas pro vypracování testu je 70 minut.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 137349 od 17.9.2014