Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Obor: Ekonomie + Aplikovaná matematika pro víceoborové studium

Odborné studium, program Matematika

Forma studia

prezenční

Charakteristika

V rychle se měnícím světě vyvstává potřeba lidí schopných orientace v široké oblasti exaktních a společenských věd s jejich matematickým základem. Neméně důležitá je schopnost dorozumění přes hranice tradičně vymezených oborů. Studium aplikované matematiky se zaměřením na dalším vědní obor nabízí takovou možnost. Magisterské studium tohoto oboru bude směřováno na zvládnutí hlubších aplikačních matematických znalostí vhodných pro další vědní obory.
Cíl studia
Cílem studia je vychovávat absolventy s hlubokým aplikačním matematickým základem, se zaměřením na jeho využití v dalším vědním oboru, aby se mohli uplatnit v institucích interdisciplinárního charakteru.

Profil absolventa

Absolvent magisterského programu
- má znalosti matematických metod a postupů v jejich vzájemné provázanosti,
- je schopen matematické znalosti uplatnit v dalším studovaném oboru,
- je připraven na samostatné řešení problémů v dané oblasti.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Písemná nebo ústní zkouška na úrovni bakalářské zkoušky odpovídajícího bakalářského studia.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 216718 od 1.9.2011