Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Obor: Algebra a diskrétní matematika

Odborné studium, program Matematika

Forma studia

prezenční

Charakteristika

Studijní obor Algebra je zaměřen na moderní odvětví algebry a diskrétní matematiky. Téma diplomové práce určuje výběr volitelných předmětů a směr samostatného studia speciálních partií. Cílem studia je seznámit studenty se základními pojmy a metodami algebry a diskrétní matematiky. Kromě těchto širších základů bude mít absolvent hlubší znalosti oboru své diplomové práce.

Profil absolventa

Absolvent ovládá metody algebry a diskrétní matematiky. Může se dobře uplatnit v základním výzkumu a ve výuce na vysokých školách. Může se i profilovat směrem k diskrétní matematice a informatice a být připraven k uplatnění v praxi, například při vytváření matematických modelů, pouľití kombinatorických algoritmů a tvorbě softwaru.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Písemná nebo ústní zkouška na úrovni bakalářské zkoušky odpovídajícího bakalářského studia.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 230108 od 1.9.2011