Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Obor: Anorganická chemie

Odborné studium, program Chemie

Forma studia

prezenční

Charakteristika

Cílem studijního oboru Anorganická chemie je připravit absolventy s hlubokými teoretickými a praktickými znalosti anorganické chemie. Základ vzdělání v tomto oboru tvoří vědomosti ze všech chemických disciplin, chemie fyzikální, organické, analytické a biochemie s rozšířenými vědomostmi z chemie anorganické. K tomuto základu jsou přiřazeny prohlubující a rozšiřující předměty, kvantová a teoretická chemie, jaderná chemie i chemie životního prostředí a specializované přednášky z anorganické chemie, speciálních syntetických metod, rentgenové strukturní analýzy, NMR spektroskopie, vibrační spektroskopie, hmotnostní spektrometrie i metod analytických. Při praktické přípravě absolventů je kladen důraz na experimentální stránku syntetické anorganické chemie.

Profil absolventa

Absolventi tohoto studijního oboru naleznou uplatnění v široké oblasti profesí, které vyžadují odborné vzdělání na vysokoškolské úrovni. Absolventi se uplatňují v různých oborech činnosti, zejména v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmysl, kontrolních laboratořích v průmyslu, ochraně životního prostředí, ve zdravotnictví a zemědělství, v projekci a různých komerčních institucích, domácích i zahraničních.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Písemná zkouška na úrovni bakalářské zkoušky.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 228474 od 1.9.2011