Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Obor: Antropologie

Odborné studium, program Antropologie

Forma studia

prezenční

Charakteristika

Navazující magisterský studijní program Antropologie prohlubuje vzdělání získané v předchozím bakalářském programu. Studenti získávají moderní poznatky v oboru a dále je prohlubují buď ve směru fyzické nebo sociokulturní antropologie.

Profil absolventa

Absolventi navazujícího magisterského programu Antropologie získávají uplatnění např. jako odborní pracovníci v muzeích, ústavech AV ČR, vysokých školách, kriminalistice, ergonomických laboratořích, ve státní správě a oblasti zahraničních vztahů.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška obsahuje odborný test v rozsahu státních závěrečných zkoušek bakalářského programu Antropologie. Seznam témat je uveden na stránce: http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=267

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 230037 od 1.9.2011