Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Obor: Biochemie

Odborné studium, program Biochemie

Forma studia

prezenční

Charakteristika

Navazující dvouletý magisterský obor Biochemie připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají přehled o oblastech biochemie jako je enzymologie, aplikovaná mikrobiologie, bioanalytická chemie, enzymové inženýrství, klinické biochemie, apod., kteří budou schopni získané poznatky aplikovat při řešení výzkumných úkolů i všech odborných problémů v budoucím zaměstnání. Absolvent magisterského studia má znalosti a dovednosti získané absolvováním přednášek pokročilé biochemie, molekulární biologie, enzymologie a bioenergetiky i absolvováním přednášek z příbuzných medicínských a biologických oborů jako je klinická biochemie, genetika, farmakologie, mikrobiologie, apod. Široký rozsah praktických cvičení, samostatných projektů i dlouhá doba věnovaná na vypracování diplomové práce zajišťují dostatečnou míru dovedností v oblasti separačních metod, bioanalytické chemie, instrumentálních metod, biotechnologie, včetně jazykových znalostí a schopnosti orientovat se v cizojazyčné literatuře. Dále je vybaven základními znalostmi práce s počítači. Široká nabídka volitelných předmětů studia umožňuje individuální orientaci absolventa do rozsáhlé oblasti základního a aplikovaného výzkumu biologických a chemických věd jako odborný, výzkumný a vývojový VŠ pracovník.

Profil absolventa

Absolvent má schopnost samostatně řešit dílčí úkoly výzkumných projektů z oblasti biochemie, biotechnologie, molekulární biologie, klinické biochemie, ochrany životního prostředí a příbuzných oborů. Uplatnění nalezne v laboratořích výzkumných ústavů a vysokých škol, klinických a kontrolních laboratořích, v diagnostických laboratořích ve zdravotnictví (více informací zde), laboratořích farmaceutických firem i v oblastech průmyslu zaměřených na biochemické technologie. Část absolventů má možnost pokračovat ve studiu formou doktorandského studia. Po doplnění znalostí s oblasti ekonomie a marketingu se může absolvent uplatnit jako obchodní zástupce farmaceutických firem a firem prodávajících biotechnologické výrobky.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Písemná zkouška na úrovni bakalářské zkoušky.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 230056 od 1.9.2011