Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Obor: Biofyzika

Odborné studium, program Fyzika

Forma studia

prezenční, kombinovaná

Směr

Molekulární fyzika
Aplikovaná fyzika

Charakteristika

Cílem oboru je profilovat studenty pro profesi samostatného tvůrčího pracovníka - biofyzika. Kromě upevnění a rozšíření teoretického a experimentálního fyzikálního zázemí včetně přiměřené znalosti matematických metod poskytuje obor vzdělání v oblasti fyzikální problematiky vlastností a chování živých systémů. Díky pevnému fyzikálnímu základu spolu se znalostí klíčových chemických, biochemických a biologických disciplín je biofyzikální nadstavba na kvalitativně vysoké úrovni. Obor lze studovat ve dvou směrech. Absolvent směru Molekulární biofyzika má prohloubené vzdělání v této oblasti (s důrazem na metody studia struktury biopolymerů a jejich interakcí s fyzikálními a chemickými faktory), genetiky (biofyzikální problémy mutageneze a genomiky) a membranologie (s důrazem na pochopení vztahu mezi strukturou, vlastnostmi a funkcí membrán). Absolvent směru Aplikovaná biofyzika má teoretické znalosti v oblasti medicíny (morfologických oborů a fyziologie), aby se mohl uplatnit i při obsluze moderní lékařské techniky a rozuměl rizikům spojeným s její aplikací.

Profil absolventa

Studium připravuje zejména k navazujícímu doktorskému studiu, a to buď na fakultě nebo na ústavech Akademie věd České republiky, které jej kvalifikuje jako budoucího vědeckého pracovníka. Absolvent směru Aplikovaná biofyzika najde uplatnění také ve zdravotnických zařízeních jako vysoce kvalifikovaná obsluha moderních diagnostických i terapeutických zařízení.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Písemná přijímací zkouška na úrovni bakalářské zkoušky.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 230072 od 1.9.2011