Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Obor: Biomolekulární chemie

Odborné studium, program Biochemie

Forma studia

prezenční

Charakteristika

Navazující dvouletý magisterský obor Biomolekulární chemie připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají přehled o všech oblastech chemie a hlubší znalost biochemie. Ve srovnání s tradičním studiem biochemie bude zvýšená pozornost věnována struktuře biologicky významných molekul ("strukturní biologie"). Studium metodologie bude zaměřeno na metody výpočetní chemie a molekulového modelování, strukturní analýzy pomocí technik rentgenové difrakce a nukleární magnetické resonance, biologicky zajímavé databáze a biologické aplikace poznatků o struktuře a funkci.

Profil absolventa

Absolventi oboru jsou připraveni pro práci v biochemickém, farmaceutickém, veterinárním a zdravotnickém výzkumu, a to jak s orientací na základní, tak i aplikovaný výzkum a v biotechnologických výrobách s výše uvedeným zaměřením. Absolventi oboru jsou vybaveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale také na snadnou adaptaci k případnému působení v jiném oboru. Návazné postgraduální studium ve stejném oboru jim dává možnost perspektivního uplatnění nejen na tuzemském, ale i zahraničním pracovním trhu.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Písemná zkouška na úrovni bakalářské zkoušky.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 228339 od 1.9.2011