Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Obor: Chemoinfomatika a bioinformatika

Odborné studium, program Biochemie

Forma studia

prezenční

Charakteristika

Chemoinformatika se zaměřuje na práci s malými molekulami jako jsou například molekuly léků a nachází uplatnění v oblastech farmacie, návrhu nových léků, výpočtu vlastností molekul a podobně. Bioinformatika se zabývá zpracováním proteinů a nukleových kyselin a výsledky získané aplikací bioinformatických metodik jsou velmi přínosné například pro oblast zdravotnictví, biotechnologií a potravinářství. Oba tyto obory vznikly díky tomu, že nedávno vyvinuté vysoce výkonné metody analýzy molekul poskytují stále větší množství informací o struktuře DNA, proteinů i léků. Moderní IT technologie umožňují tyto rozsáhlé sady dat ukládat, navrhovat nové chemické entity a také na základě těchto dat získávat informace významné pro oblast medicíny, farmacie, průmyslu i výzkumu. Cílem studijního oboru Chemoinformatika a bioinformatika je vychovat odborníky, kteří budou schopni na jedné straně porozumět chemickým aspektům problematiky a na druhé straně dokáží pracovat s molekulami zapsanými v počítači a navrhovat a implementovat metody pro jejich studium a zpracování.
Další informace viz: http://www.ncbr.muni.cz/~svobodova/chemo_bio/master_study.pdf

Profil absolventa

Absolventi oboru mají následující uplatnění:
Farmaceutický průmysl, vývoj léků
Medicínský výzkum a zdravotnictví
Vývoj IT produktů se související tématikou Biotechnologie a potravinářství
Práce v interdisciplinárních týmech, koordinace spolupráce přírodovědců a informatiků
Další vzdělávání v chemických doktorských studijních programech

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

na úrovni bakalářské státní zkoušky

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 229028 od 1.9.2011