Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Obor: Fyzika plazmatu

Odborné studium, program Fyzika

Forma studia

prezenční, kombinovaná

Charakteristika

Cílem tohoto oboru je seznámit poměrně zevrubně studenty s teoretickými i experimentálními základy fyziky plazmatu. Nedílnou součástí je i seznámení s moderní vakuovou technikou, obvodovou a mikrovlnnou elektronikou. Absolvent zvládl teoretickou a experimentální přípravu v oblasti fyziky plazmatu, diagnostiky plazmatu, vakuové fyziky a techniky, mikrovlnné techniky, obvodové elektroniky a optoelektroniky. Diagnostické metody zahrnují zejména optickou a hmotnostní spektroskopii, sondovou a mikrovlnou diagnostiku. Je dobře obeznámen rovněž s moderními metodami plazmového a plazmochemického opracování povrchů (umělé hmoty, textil, ...), nanášení tenkých vrstev tvrdých, supertvrdých i polymerních materiálů a současnými metodami diagnostiky vlastností depozitů. Ovládá problematiku statistického zpracování výsledků měření a řízení experimentu počítačem. Vzhledem k povaze studia získá i hardwareové znalosti (instalace a opravy hardware, sítí atd.).

Profil absolventa

Absolvent tohoto oboru bude připraven jak pro práci v akademickém výzkumu, tak i pro práci ve výzkumu a vývoji technologického charakteru v průmyslových podnicích.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Písemná přijímací zkouška na úrovni bakalářské zkoušky.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 228337 od 1.9.2011