Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Obor: Geologie pro kombinaci s archeologií + Archeologie

Odborné studium, program Geologie

Forma studia

prezenční

Charakteristika

Speciální obor Geologie pro kombinaci s archeologií je založen na uchazečově přípravě v geologických oborech nutných pro archeologický výzkum, jako jsou paleontologie, stratisgrafie, mineralogie, petrologie, regionální geologie, geologie kvartéru a karsologie s osteologií.

Profil absolventa

Absolventi najdou uplatnění v ústavech archeologické památkové péče, v Archeologickém ústavu Akademie věd ČR a dalších archeologických institucích, Českém geologickém ústavu, ve školství, na odborech kultury nebo životního prostředí či v muzeích.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Písemná přijímací zkouška na úrovni bakalářské zkoušky daného oboru.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 230111 od 1.9.2011