Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Obor: Logika

Odborné studium, program Matematika

Forma studia

prezenční

Charakteristika

Studijní obor Logika je pojat jako multidisciplinární a je nabízen zejména studentům matematických, informatických a filozofických bakalářských programů. Cílem studia je seznámení se základními pojmy a metodami matematické logiky a jejich aplikacemi. Skladba povinně volitelných a výběrových předmětů studentovi umožňuje profilovat se v oblastech čisté matematické logiky, filozofie matematiky, logického programování nebo logické analýzy přirozeného jazyka, v závislosti na zvoleném tématu diplomové práce.

Profil absolventa

Absolvent ovládá jazyk matematické logiky, rozumí problematice výstavby matematických teorií a má přehled o napojení teorie na další vědní disciplíny. Vypěstované exaktní a analytické myšlení umožňuje široké možnosti uplatnění od základního výzkumu a výuky na vysokých školách k praktickým aplikacím, např. programování v jazycích vyššího řádu.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Písemná nebo ústní zkouška na úrovni zkoušky odpovídajícího bakalářského studia.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 216905 od 1.9.2011