Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Obor: Organická chemie

Odborné studium, program Chemie

Forma studia

prezenční

Charakteristika

Magisterský dvouletý studijní program Organická chemie připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají přehled o všech oblastech chemie, jako je anorganická chemie, organická chemie, analytická chemie, fyzikální chemie a biochemie. Podrobnější znalosti získávají studenti v oblasti organické chemie ve znalostech struktury a stereochemie jednotlivých strukturních typů organických molekul, jejich funkčních derivátů, struktury těchto funkčních skupin a z toho vyplývající reaktivity, poznání klasických a moderních metod syntézy organických sloučenin, moderních metod, zejména fyzikálních metod určování jejich struktury, použití separačních technik a metod určování průběhu chemických reakcí. Studenti jsou seznámeni s počítačovými metodami literární rešerše z dostupných databází a metodami počítačového modelování vlastností molekul.

Profil absolventa

Absolventi se uplatňují ve všech oborech činnosti, kde se využívají organické syntetické metody. Jsou to zejména chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl, kontrolní laboratoře v průmyslu, laboratoře v ochraně životního prostředí, ve zdravotnictví a zemědělství, projekce a různé komerční instituce, domácí i zahraniční. Absolventi oboru Organická chemie jsou tak připraveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale široké vzdělání jim umožňuje i snadnou adaptaci k působení v jiném oboru.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Písemná zkouška na úrovni bakalářské zkoušky.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 226682 od 1.9.2011