Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Obor: Strukturní chemie

Odborné studium, program Chemie

Forma studia

prezenční

Charakteristika

Třírozměrná struktura molekul, topologie elektronové hustoty a mezimolekulární interakce jsou klíčem určujícím chemické a fyzikální vlastnosti anorganických, organických a přírodních látek a biologickou aktivitu léčiv. Znalost supramolekulárních komplexů a dynamiky systémů je nezbytnou podmínkou pro pochopení biologické aktivity sloučenin stejně jako pochopení funkce nových materiálů. Cílem studia je připravit kvalitní absolventy, kteří mají dobré znalosti pokročilých strukturních metod, kterými jsou především nukleární magnetická rezonance a rentgenová difrakce v kombinaci s molekulovým modelováním a metodami kvantové mechaniky.

Profil absolventa

Absolventi oboru Strukturní chemie jsou vybaveni teoretickými a praktickými znalostmi, které jim umožní pokračovat v dalším vzdělávání v oborech chemických věd na univerzitách, technických univerzitách nebo ústavech Akademie věd. Stejně jsou připraveni uplatnit se v komerčních institucích ve výzkumu, vývoji, výrobě a kontrole. Absolventi tohoto studijního oboru naleznou uplatnění v široké oblasti profesí, které vyžadují odborné vzdělání na vysokoškolské úrovni orientované na strukturní analýzu léčiv, metabolitů, nanomateriálů.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Písemná zkouška na úrovni bakalářské zkoušky.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 228367 od 1.9.2011