Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Obor: Teoretická fyzika a astrofyzika

Odborné studium, program Fyzika

Forma studia

prezenční, kombinovaná

Směr

Teoretická fyzika
Astrofyzika

Charakteristika

Cílem studia v tomto oboru je pohloubit fyzikální vzdělání nejnadanějších absolventů bakalářského programu Fyzika a rozšířit je právě o schopnost tvůrčího použití pokorčilých metod matematiky a matematické fyziky. Součástí oboru jsou dva studijní směry: Astrofyzika, zaměřená především na vzdělávání v oblasti fyzikální problematiky chování vesmírných objektů, a Teoretická fyzika, zaměřená na vzdělávání v oblasti problematiky mikrosvěta - kvantovou mechaniku, kvantovou teorii pole a teorii strun.

Profil absolventa

Studium připravuje zejména k navazujícímu doktorskému studiu, a to buď na fakultě nebo na ústavech Akademie věd České republiky, které jej kvalifikuje jako budoucího vědeckého pracovníka. Absolvent směru Astrofyzika může též působit jako vedoucí odborný pracovník na lidových hvězdárnách a planetáriích, kde svou kvalifikaci využije ke vzdělávání veřejnosti, spolupracovníků i pracovníků těchto organizací. Absolvent směru Teoretická fyzika získá solidní základ v kvantové mechanice, kvantové optice, optice nabitých částic a moderní kvantové teorie (strunová teorie, teorie gravitace na kterém může úspěšně stavět ve své další práci. Je dostatečně připraven na samostatný vědecký výzkum v našich či zahraničních institucích.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Písemná přijímací zkouška na úrovni bakalářské zkoušky.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 228515 od 1.9.2011