Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Oborová kombinace: Učitelství fyziky pro střední školy + Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Dvouoborová učitelské kombinace

Forma studia

prezenční

Charakteristika

Obor Učitelství zyziky pro střední školy je zaměřen na získání profesní kvalifikace učitele fyziky na středních školách. Kromě nadstavby fyzikálního vzdělání poskytuje studentům i vzdělání v odborných didakticko-metodických předmětech a prostřednictvím volitelných předmětů všeobecného pedagogicko-psychologického zaměření je dále profiluje pro povolání pedagoga a pracovníka s mládeží.

Profil absolventa

Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem fyziky pro všechny typy středních škol, případně - po doplnění příslušného pedagogicko-psychologického a didakticko-metodického vzdělání - pro nižší třídy víceletých gymnázií a školy základní. Má vlastní praktické zkušenosti s výukou fyziky na střední škole a základní znalosti o organizaci a provozu této školy. Kombinace získaných schopností rozšiřuje možnost uplatnění absolventa i na řadu dalších pozic vyžadujících přesné myšlení, zodpovědnou práci s fakty, vysokou formulační způsobilost a dobrou komunikaci s lidmi (instituce zaměřené na základní a aplikovaný výzkum, vysoké školy, práce s mládeží i mimo školskou oblast, popularizace, odborná publicistika, osvětová činnost apod.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Písemná přijímací zkouška na úrovni bakalářské zkoušky (fyzika).

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 230279 od 1.9.2011