Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Oborová kombinace: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy + Učitelství historie pro střední školy

Dvouoborová učitelské kombinace

Forma studia

prezenční

Charakteristika

Obor Učitelství geografie a kartografie v magisterském studiu je nabízen absolventům bakalářského studia tohoto oboru. Absolvent oboru získá aprobaci pro vyučování zeměpisu na střední škole. Cílem studia je vychovat středoškolské učitele zeměpisu. Toto navazující magisterské studium poskytne studentům ucelené vzdělání v řadě geografických a kartografických disciplín a také potřebné metodické, didaktické a další všeobecné znalosti a schopnosti pro udělení aprobace středoškolského učitele zeměpisu.

Profil absolventa

Absolvent tohoto oboru získá všechny potřebné předpoklady k tomu, aby mohl na patřičné odborné úrovni a s potřebnými metodickými a didaktickými znalostmi pracovat jako středoškolský učitel zeměpisu. Má také dobrou úroveň počítačové gramotnosti, získal základní učitelské dovednosti během pedagogické praxe vykonané v průběhu studia, zkušenosti s profesní prostorovou představivostí i kreativní přístup k práci.

Získaný titul

Mgr.

Přijímací zkouška

Písemná zkouška obsahuje odborný test ze Základů geografie a kartografie na úrovni odpovídajícího bakalářského studia.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 230113 od 1.9.2011