Publikační činnostDůležité informace pro vkládání výsledků do IS:

Termín pro vložení výsledků k odeslání do RIVu na naší fakultě je: 28.3.2016


Patenty a výsledky aplikovaného výzkumu (zejména výsledky jako poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek, certifikovaná metodika, léčebný postup, památkový postup, specializovaná mapa s odborným obsahem a software) je třeba vložit do ISu do 28.3.2016.
  1. Publikace s RIV kódem – do publikace, která již v minulosti do RIV odešla a získala tzv. RIV kód by autor již neměl vstupovat a činit jakékoliv úpravy. Pokud se jedná o důležitou úpravu, která by znamenala získání většího počtu bodů v dalším roce hodnocení, požádá autor o výmaz ID kódu RIV (viz. bod 2.) a znovu publikaci upraví.
  2. Výmaz kódu RIV – výmaz ID kódu RIV se dělá pouze za předpokladů, že autor má nárok na získání bodů nebo lepších bodů za tuto publikaci. Pokud tomu tak je, v seznamu publikací každého autora je pod každou publikací uvedeno Přidat do výběru, po odkliknutí se zobrazí publikace v pravém sloupci, kde pokračujete odkliknutím položky Editovat výsledky. Nyní se dostanete do dané publikace a vedle RIV kódu je uvedeno Požádat referenta o zrušení ID kódu RIVu, po odkliknutí se referentovi odešle automatická zpráva a pokud bude vše v pořádku záznam se vymaže. Publikace zůstane v IS stejná s tím rozdílem, že se odstraní zatržítko Předávat do RIV a autorovi se automaticky zašle email, že RIV kód byl vymazán. Autor tedy do publikace znovu vstoupí a po vykonání patřičných úprav znovu odklikne Předávat do RIV.
  3. Zobrazení nápovědy – při zadávání publikací si, prosím, vždy dejte zobrazit nápovědu, která Vás provede systémem zadávání publikace a objasní Vám některá pole.
  4. Zadávání výsledků souvisejících s ochranou duševního vlastnictví – pokud zadáváte výsledky, které souvisí s ochranou duševního vlastnictví (Patent, Software, atd.) kontaktujte, prosím, naše oddělení, aby byl výsledek zadán správně.

Novinky

  1. Předvyplnění formuláře pro typy výsledků J a D uvedených ve WOS – na začátku strany je v IS uvedena záložka „naplnění formuláře záznamem z WOS“. Po zadání kódu UT WOS se po kliknutí formulář naplní relevantními informacemi, které lze přenést. Zbytek autor doplní sám. Stále platí, že autor je plně zodpovědný za správnost záznamu a všechna načtená pole tedy musí řádně zkontrolovat
  2. Kontrola s WOS pro typy výsledků J a D – při zatržení přenosu do RIV a zvolení správného typu výsledku lze zatrhnout také možnost „kontrolovat záznam vůči WOS“. Kontrola bude možná pouze při vyplnění pole UT WOS a proběhne při ukládání formuláře.
  3. Byla schválena nová metodika pro roky 2013 – 2015. Je zde velká změna v hodnocení jednotlivých druhů výsledků. Některé výsledky se hodnotí jinak a některé výsledky pro různá odvětví se již nebudou hodnotit vůbec. Metodika je ke stažení zde.
  4. Důležitá změna nastala v hodnocení výsledků druhu B a C. Do hodnocení vstupují záznamy pouze určitých oborů a každý takový záznam musí mít odevzdaný výtisk do Národní knihovny. Toto pravidlo, platné pouze na knihy vydané na území ČR, bylo v nové metodice rozšířeno také o zahraniční publikace. V případě zahraničních publikací je nutné pro účely hodnocení fyzicky odeslat publikace do Národní knihovny, aby byly katalogizovány do 31.5.2016. Termín pro doručení do NK je nejpozději do 30.4.2016, aby byly knihy včas katalogizovány. Zásilku je třeba označit, že se jedná o publikaci pro RIV, aby byla vyřízena zrychleně. Bližší informace naleznete zde.

Kontakty:

Ing. Andrea Mikešková
tel.: 549 49 7103

Ing. Zdeňka Rašková
tel.: 549 49 6530


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 6762 od 26.10.2011