Rigorózní řízení

Obory a komise pro rigorózní zkoušku

Program Biochemie

Biochemie + Analytická biochemie

Složení komise:
 • doc. RNDr. Petr Skládal, CSc. (předseda)
 • doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc, (předseda)
 • prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
 • prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
 • prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.
 • prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
 • doc. Ing. Martin Mandl, CSc. 
 • prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.
 • prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.
 • doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc.
 • prof. RNDr. Ivo Frebort, Ph.D. – PřF UP, Olomouc.
 • PhDr. Miroslav Hrstka, Ph.D. - Ústav chemie potravin a biotechnol. , VUT Brno
 • doc. RNDr. Antonín Lojek, CSc. - BFÚ AV ČR v.v.i., Brno
 • doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D. - PřF UP Olomouc
 • RNDr. Miroslav Machala, CSc. - Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno
 • doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. - Ústav chemie potravin a biotechnol. - VUT Brno
 • doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc. - OU  Ostrava
 • prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. - Biochemický ústav LF MU Brno 
 • doc. Ing. Josef Zehnálek, CSc. - MENDELU Brno

 

 

Biomolekulární chemie

Složení komise:
 • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (předseda)
 • prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. (předseda)
 • prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. (předsedkyně)
 • prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
 • doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
 • doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.
 • prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc.
 • doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D. - NCBR PřF MU
 • doc. RNDr. Robert Vácha, Ph.D.
 • doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D. - PřF UP Olomouc, 17. listopadu 12, 771 46
 • doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D. - PřF UP Olomouc, 17. listopadu 12, 771 46
 • prof. RNDr. Rudiger Ettrich, Ph.D. - MBÚ AV ČR, v.v.i., Zámek 136, 373 33 Nové Hrady
 • doc. RNDr. Ivo Frébort, Ph.D. – PřF UP, Olomouc
 • prof.RNDr. Pavel Hobza, DrSc. – ÚFCH JH AV ČR, Praha
 • doc. Ing. Richard Hrabal, CSc. - VŠCHT, Technická 5, 166 28 Praha 6
 • doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D. - UPOL Olomouc, 17. listopadu 12, 771 46
 • Mgr. Libor Krásný, Ph.D. - AV ČR Praha, Vídeňská 1083, 142 20
 • Mgr. Michal Kutý, Ph.D. - UFB JU České Budějovice, Branišovská 1160, 370 05
 • doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D. - MFF UK Praha, V Holešovičkách 2, 180 00
 • prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. - UPOL Olomouc
 • doc. RNDr. Tomáš Ruml, CSc.- VŠCHT Technická 5, 166 28 Praha 6
 • doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D. - VŠCHT, Technická 5, 166 28 Praha 6
 • doc. Mgr. David Staněk, Ph.D. - Ústav molekulární genetiky AV ČR Praha
 • Mgr. Kvido Stříšovský, Ph.D. - AV ČR Praha, Flemingovo nám. 2, 166 28
 • doc. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D. - VŠCHT, Technická 5, 166 28 Praha 6
 • doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D. - Centrum strukturní biologie – Středoevropský technolog. institut
 • doc. RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc.- BFÚ AV ČR, v.v.i., Brno

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 36160 od 25.10.2011