Rigorózní řízení

Obory a komise pro rigorózní zkoušku

Biologie

Program Ekologická a evoluční biologie

 

Botanika

Složení komise:
 • prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (předseda)
 • doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. (alternující předseda) + člen
 • doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
 • Ing. Jiří Danihelka, Ph.D.  
 • Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.
 • doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Vladimír Řehořek, CSc.
 • doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.
 • prof. RNDr. Karel Prach, CSc. - Biologická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice
 • RNDr. Karel Sutorý, CSc. - Moravské zemské muzeum, botanické oddělení, Brno

Zoologie (Zoologie, Hydrobiologie, Parazitologie)

Složení komise:
 • prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. (předseda) - terestričtí bezobratlí
 • doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. (předseda) - hydrobiologie
 • doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc. (předseda) - parazitologie
 • doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (předseda) - vertebratologie
 • doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.
 • doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja. Ph.D.
 • prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
 • prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc.
 • doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. 
 • doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.
 • doc. RNDr.Andrea Vetešníková Šimková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc. - JU Č. Budějovice, VURH, prac. Pohořelice - ÚBO, Brno
 • doc. Mgr. Marcel Honza, Ph.D. - ÚBO AV ČR v.v.i., Brno
 • Ing. Pavel Jurajda, Ph.D. - ÚBO AV ČR v.v.i., Brno
 • doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství, AF MZLU Brno
 • prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. - Ústav parazitologie, VFU Brno
 • prof. RNDr. Jan Zima, Dr.Sc. - ÚBO, AV ČR v.v.i., Brno

Učitelství biologie pro střední školy

Složení komise:
 • doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (předseda)
 • doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. (alternující předseda) + člen
 • doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc. (alternující předsedkyně) + člen
 • RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
 • doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
 • RNDr. Arnošt Krška, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
 • doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
 • doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.
 • Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Vladimír Řehořek, CSc.
 • doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
 • doc. Ing. Stanislav Lusk, CSc. - ÚBO AV ČR, v.v.i., Brno

 

 

 Program Experimentální biologie

 

Speciální biologie

Směr Experimentální biologie živočichů a imunologie

Složení komise:
 • doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. (předseda) + člen
 • doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
 • doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
 • doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D.
 • Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.
 • Mgr. Karel Souček, Ph.D.
 • doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
 • doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D. - Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • RNDr. Milan Číž, Ph.D. - BFÚ AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno
 • MVDr. Martin Faldyna Ph.D. - VÚ veterinárního lékařství Brno
 • prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc. - ÚEB, Královopolská 135, Brno
 • Ing. Petr Humpolíček, Ph.D. - Technologická fakulta, Univerzita Tomáše Bati
 • RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D. - BFÚ AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno
 • Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. - Výzkumný ústav veterinárního lékařství
 • doc. RNDr. Alois Kozubík, CSc. - Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i., Brno
 • RNDr. Antonín Lojek, CSc. - ÚEB, Královopolská 135, Brno
 • prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. - VFU v Brně
 • RNDr. Miroslav Machala, CSc. - VÚ veterinárního lékařství Brno
 • MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D. - VÚVeL, Hudcova 70, 621 00, Brno
 • Mgr. Michaela Pekarová, Ph.D. - BFÚ AV ČR, Brno
 • Mgr. Jiřina Procházková, Ph.D. - Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i., Brno
 • doc. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. - BFÚ AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno

směr Experimentální biologie rostlin

Složení komise:
 • doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc. (předsedkyně)
 • prof. RNDr. Jan Gloser, CSc. (alternující předseda) + člen
 • RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
 • prof. Ing. Miloš Barták, CSc.
 • RNDr. Jaroslava Dubová, CSc.
 • doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
 • prof. Ing. Jan Čermák, CSc. - Lesnická fakulta MENDELU
 • RNDr. Karel Fiala, CSc. - Botanický ústav AV ČR v.v.i.
 • Ing. RNDr. Marek Klemš, Ph.D. – Agronomická fakulta MENDELU
 • prof. Mgr. Otmar Urban, Ph.D. – Ústav výzkumu globální změny AV ČR

směr Mikrobiologie a molekulární biotechnologie

Složení komise:
 • prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc. (předseda)
 • doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc. (alternující předseda) + člen
 • prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
 • doc. Ing. Martin Krsek, MSc.
 • doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
 • doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.
 • doc. RNDr. Alena Španová, CSc.  
 • doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
 • MVDr. Pavel Alexa, CSc. - Podemlýn 79/1, 664 31 Lelekovice
 • doc. MUDr. Vlastimil Obdržálek, CSc. - Mikrobiologický ústav FN a sv.Anny, Brno
 • RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D. - ÚBO AV ČR v.v.i., Valtice
 • doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. - MBÚ FN USA, Pekařská 53, 656 91 Brno
 • doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D. - UTB Zlín
 • doc. MUDr. Miroslav Votava, CSc. - Lékařská fakulta MU Brno  

 směr Ekotoxikologie

Složení komise:
 • doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. (předseda)
 • prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. (předseda)
 • prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (předseda)
 • doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
 • doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
 • doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. - VŠCHT Praha
 • doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. - Mendelova Univerzita, Brno
 • prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D. Dipl. ECZM - VFU Brno

 

Molekulární biologie a genetika

Složení komise:
 • prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. – (předseda) + člen
 • prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. - (alternující předseda) + člen
 • doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
 • doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
 • doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
 • prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., MSc.
 • prof. RNDr. et MVDr. Petr Hořín, CSc. - FVU,Brno, Fak. veterinárního lékařství
 • prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. - Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v.v.i.
 • prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. - Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
 • prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. - Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i., Brno

 

Matematická biologie

Složení komise:
 • doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (předseda)
 • prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. (předseda)
 • prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda)
 • prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
 • RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
 • prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
 • doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
 • doc. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, Ph.D.
 • MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. - Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni
 • doc. MUDr. Marian Hajdúch, Ph.D. - LF UP a FN Olomouc
 • doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. - Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně
 • Tomáš Kulhánek, Ph.D. - Scientific Computing Department, STFC Daresbury Laboratory, United Kingdom
 • RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D. - Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
 • Mgr. Natálie Martínková, Ph.D.- ÚBO AV ČR, v.v.i., Brno
 • doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D. – FI MU
 • prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. - Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně
 • doc. Mgr. Zdeněk Valenta, M.Sc., Ph.D. - odd. medicínské informatiky a biostatistiky, Ústav informatiky AV ČR Praha

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 36069 od 25.10.2011