Rigorózní řízení

Obory a komise pro rigorózní zkoušku

Chemie

Předsedové

 • prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
 • prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
 • prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.
 • doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.
 • doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
 • prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.
 • prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
 • prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
 • prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.

Členové

 • doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
 • doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
 • prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
 • doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
 • prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
 • prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
 • prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
 • Ing. Anton Kočan, CSc.
 • prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.
 • Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.D. (pouze Učitelství pro SŠ)
 • Mgr. Jaromír Literák, Ph.D. (pouze Učitelství pro SŠ)
 • doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
 • doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.
 • doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.
 • doc. RNDr. Josef Novosad, CSc.
 • doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.
 • doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc.
 • prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
 • prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
 • prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.
 • prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
 • doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
 • prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.
 • prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
 • prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.
 • doc. Ing. Branislav Vrana, Ph.D. (pouze CHŽP)
 • prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc.
 • Ing. Monika Všianská, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc.
 • Mgr. Martin Zouhar, Ph.D.

Externí členové

 • RNDr. Petr Beňovský, Ph.D. - Synthon, Blansko (pouze Organická chemie)
 • doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. – PdF MU
 • doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. - ÚCHŽP CHF VUT Brno (pouze CHŽP)
 • prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D. – FCH VUT Brno
 • RNDr. Jiří Čermák, CSc. – UFM AV Brno
 • Mgr. Martin Friak, Ph.D. – Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno
 • prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc. – FCHT VŠCHT Praha
 • prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. - Univerzita Palackého, Olomouc (pouze Organická chemie)
 • RNDr. Jaroslav Honza, CSc. – Gymnázium Brno, Vídeňská 47
 • doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc. - vedoucí Katedry organické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (pouze Organická chemie)
 • doc. Ing. Stanislav Kafka, CSc. - UTB, Zlín (pouze Organická chemie)
 • prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc. – Katedra anorganické chemie PřF UP Olomouc
 • prof. RNDr. Ladislav Kavan, DrSc. – UFCHJH AV Praha
 • prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc. – UTB Zlín
 • Mgr. Michal Kuňák, Ph.D. – Gymnázium Brno, Terezy Novákové 2
 • RNDr. Vladimír Kysilka, CSc. – VUAB Pharma a.s. Vltavská 53, 252 63 Roztoky
 • prof. RNDr. Richard Pastorek, CSc. – Katedra anorganické chemie PřF UP Olomouc
 • doc. RNDr. Jiří Pazourek, CSc – Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • doc. RNDr. Michal Roth, CSc. – Ústav analytické chemie AV ČR Brno, Veveří 97, Brno
 • doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D. - Univerzita Palackého, Olomouc (pouze Organická chemie)
 • Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. – PdF MU
 • prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. – UFI FSI VUT Brno
 • doc. RNDr. Karel Šlais, DrSc. – Ústav analytické chemie AV ČR Brno,Veveří 97, Brno
 • prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. – Katedra anorganické chemie PřF UK Praha
 • RNDr. Jiří Toman, CSc. – LABTECH, s.r.o., Polní 23/25, 639 00 Brno
 • prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D. – Katedra anorganické chemie PřF UP Olomouc
 • prof. Ing. Jan Tříska, CSc. – Centrum výzkumu globální změny AV ČR, Č. Budějovice
 • Mgr. Robert Vícha, Ph.D. - UTB, Zlín (pouze Organická chemie)
 • Mgr. Miroslav Zabadal, Ph.D. - Synthon, Blansko (pouze Organická chemie)

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 36186 od 25.10.2011