Rigorózní řízení

Obory a komise pro rigorózní zkoušku

program Geografie a kartografie

Fyzická geografie

Složení komise:
 • prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.(předseda)
 • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (předseda)
 • prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc. (předseda)
 • prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
 • RNDr. Martin Culek, Ph.D.  
 • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
 • RNDr. Vladimír Herber, CSc.
 • doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.
 • doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.
 • Mgr. Monika Šulc Michalková, Ph.D.
 • doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.
 • prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc.

externí členové:

 • doc. Ing. Antonín Buček, CSc. - MENDELU Brno
 • prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. - PřF UK Praha
 • doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc. - Ústav geoniky AV ČR, Drobného 28, 613 00 Brno
 • doc. Ing. Jan Lacina, CSc. - Ústav geoniky AV ČR, Drobného 28, 613 00 Brno   
 • doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc. - PřF UK Praha
 • doc. Ing. arch. Jiří Löw, CSc. - Löw & spol. Brno, Vranovská 102, 614 00 Brno
 • doc. RNDr. Václav Přibyl, CSc. - PřF UK Praha

 

Geografická kartografie a geoinformatika

Složení komise:
 • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (předseda)
 • prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. (předseda)
 • doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D. (předseda)
 • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
 • prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
 • doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
 • doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
 • Mgr. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
 • Mgr. Karel Staněk, Ph.D.

        externí členové:

 • doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. – PdF MU
 • RNDr. Ladislav Plánka, CSc. - FAST VUT Brno
 • Ing. Václav Slaboch, CSc. - VÚGTK Zdiby
 • prof. ing. Václav Talhofer, CSc. - Univerzita obrany Brno
 • prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. - PřF UP Olomouc   
 • doc. Ing. Josef Weigel, CSc. - FAST VUT Brno

 

Sociální geografie a regionální rozvoj

Složení komise:
 • doc. RNDr. Alois Hynek, CSc. (předseda)
 • doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. (předseda)
 • doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc. (předseda)
 • Mgr. Ivan Andráško, Ph.D.
 • RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
 • RNDr. Vladimír Herber, CSc.
 • doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.
 • doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
 • Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D. 
 • Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
 • doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.

externí členové:

 • doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. - PřF UK Praha
 • doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. - PřF UK Praha
 • doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. - FE ZČU Plzeň
 • RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D. - PřF UP Olomouc
 • RNDr. Pavel Grégr, Ph.D. - Regionální rozvojová agentura Jihomor. kraje, Brno
 • doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D. - PřF UP Olomouc
 • doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. - PřF UK Praha
 • doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. - PřF UK Praha
 • RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc. - VŠRR
 • doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. - PřF OU Ostrava
 • doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc. - AF MENDELU v Brně
 • Mgr. Michal Vančura, Ph.D. - PdF JČU Č. Budějovice
 • doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. - ESF MU

 

Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

Složení komise:
 • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (předseda)
 • doc. RNDr. Alois Hynek, CSc. (předseda)
 • RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
 • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
 • RNDr. Vladimír Herber, CSc.
 • doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.
 • doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.

externí členové:

 • doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. - PdF MU
 • doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. - PřF UK Praha
 • doc. Irena Smolová, Ph.D. - PřF UP Olomouc
 • doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. - PdF MU
 • RNDr. Jaroslav Vávra, Ph.D. - TU Liberec
 • prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. - PřF UP Olomouc
 • prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc. - PřF OU Ostrava (emeritus)

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 36844 od 25.10.2011