Sekretariát děkana a tajemníka

Asistentka

Irena Pakostová
tel.: 549 49 1400

budova 2, dveře 2008
 • denní program vedoucího, příprava jednání s partnery
 • zabezpečení zasedání kolegií a porad
 • informační a organizační servis členům kolegia
 • pokladna děkanátu
 • dohled nad archivací a skartací děkanátu
 • obsazování zasedací místnosti
 • evidence fakultních norem
 • vyřizování korespondence děkana a tajemníka

Pracovnice podatelny

Miloslava Kvasničková
tel.: 549 49 5552

budova 2, dveře 1006
 • evidence přijaté a odeslané pošty
 • zprostředkování oběhu spisů
 • skartační řízení
 • předávání stravenek pracovištím a jejich prodej pracovníkům fakultních zařízení

Marcela Hejčová
tel.: 549 49 5201

budova 2, dveře 1006
 • evidence přijaté a odeslané pošty
 • zprostředkování oběhu spisů
 • skartační řízení
 • předávání stravenek pracovištím a jejich prodej pracovníkům fakultních zařízení

Martina Kšicová
tel.: 549 49 1426

UKB, budova A22 - dveře 01015
 • evidence přijaté a odeslané pošty
 • zprostředkování oběhu spisů
 • skartační řízení


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 21985 od 15.8.2011