Studijní oddělení

Vedoucí oddělení

Ing. Marcela Korčeková
tel.: 549 49 1405
 • Odpovědnost za vedení studijní agendy fakulty
 • Akreditace magisterských a bakalářských studijních programů
 • Spolupráce s vedoucími sekcí, garanty studijních programů a pedagogickými zástupci
 • Přijímací řízení
 • Harmonogramy, smlouvy, zprávy a rozbory
 • Kurzy

Referentky

Irena Mitášová
tel.: 549 49 5918
 • Ekologická a evoluční biologie (bc i mgr)
 • Experimentální biologie kromě Matematické biologie (bc i mgr)
 • Biologie (bc i mgr)

Pavlína Ondráčková, DiS.
tel.: 549 49 3303
 • Geologie (bc i mgr)
 • Geografie a kartografie (bc i mgr)
 • Aplikovaná geografie (bc)
 • Antropologie (bc i mgr)

Alena Doupovcová
tel.: 549 49 5549
 • Chemie (bc i mgr)
 • Biochemie (bc i mgr)
 • Aplikovaná biochemie (bc)

Marie Halasová
tel.: 549 49 6039
 • Matematika (bc i mgr)
 • Fyzika (bc i mgr)
 • Aplikovaná fyzika (bc)
 • Matematická biologie (bc i mgr)

Anna Rychtáříková
tel.: 549 49 3577
 • Přijímací řízení
 • Rigorózní řízení

Mgr. et Mgr. Nina Kotková
tel.: 549 49 4260
 • Poplatky
 • Stipendia
 • Pedagogické praxe
 • Ediční činnost
 • Celoživotní vzdělávání

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 95341 od 4.8.2011