Technicko-provozní oddělení

Pověřený vedoucí oddělení

Pavel Říha
tel.: 549 49 5377
 • odpovídá za technicko provozní zabezpečení chodu fakulty
 • zajišťuje opravy a údržbu budov a společných energetických zařízení vlastními pracovníky i dodavatelsky
 • zajišťuje technickou podporu a služby pracovištím
 • řídí a kontroluje činnost společných dílen, vrátné služby, technika TPO a odpadového hospodářství

Pracovníci

Technik TPO a odpadového hospodářství

Bc. Petr Kopeček
tel.: 549 49 5089
 • řídí činnost společných dílen v jednotlivých profesích
 • zodpovídá za odpadové hospodářství fakulty , komunální i ostatní odpady
 • zajišťuje provoz služebního užitkového vozidla

Hlavní energetik, referent BOZP a PO

Pavel Novotný
tel.: 549 49 6242
 • řídí a kontroluje hospodaření s energiemi
 • řídí a kontroluje oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci *)
 • řídí a kontroluje oblast požární ochrany *)
 • řídí a kontroluje oblast krizového řízení *)

  v činnostech označených *) je podřízen tajemníkovi fakulty

Technik slaboproudu

Pavel Říha
tel.: 549 49 5377
 • Spravuje činnosti spojené s telefonní sítí fakulty a styk s telefonními operátory
 • Odpovídá za systém elektrické a požární signalizace (EPS)
 • Odpovídá za systém elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
 • zajišťuje technickou stránku provozu učeben vybavených audiovizuální technikou

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 21526 od 13.9.2011