Ústav biochemie

Analytická biochemie

Hlavní řešitelé

 • Zdeněk Glatz,

Popis projektu

Kapilární elektroforéza je relativně nová analytická metoda, jež v současné době zaznamenává obrovský rozvoj. Hlavní výhodou této metody je značná diverzita v aplikačních možnostech; umožňuje analýzu nízkomolekulárních i vysokomolekulárních látek, látek iontového i neiontového charakteru či dokonce celých bakteriálních buněk nebo virových částic. Nezanedbatelné je i jednoduché provedení, minimální potřeba vzorku a především minimální organické odpady. Vysoká účinnost, rychlost analýzy spolu s výše uvedenými skutečnostmi ji předurčují pro analýzu komplexních směsí biologického původu.

Popis inovace nebo popis hlavních úspěchů projektu

 • Využití kapilární elektroforézy pro analýzu biologicky aktívních látek v léčivých rostlinách – využití různých módů kapilární elektroforézy pro analýzu lignanů v schizandře čínské a fenolických látek v artyčoku (Ref.1,2)
 • Využití kapilární elektroforézy v klinické diagnostice – stanovení důležitých biologických thiolů (homocystein, cystein) pomocí „in-capillary“ derivatizace (Ref.4,5)
 • Studium enzymů pomocí kapilární elektroforézy – uplatnění především metody EMMA (Electrophoretically Mediated MicroAnalysis) při studiu kinetických parametrů enzymů (Ref. 3,6)
 • Kapilární elektrochromatografie – vývoj a aplikace monolytických kolon v biochemické analytice

Seznam nejvýznamějších publikací

 • Ševčíková, P., Glatz, Z., Slanina, J. Analysis of Artichoke (Cynara cardunculus L.) Extract by means of Micellar Electrokinetic Capillary Chromatography. Electrophoresis 23, 249 (2002).
 • Šterbová, H., Ševčíková, P., Kvasničková, L., Glatz, Z., Slanina, J. Determination of Lignans in Schisandra chinensis using Micellar Electrokinetic Capillary Chromatography. Electrophoresis 23, 253 (2002).
 • Nováková, S., Glatz, Z. Determination of Kinetic Parameters of Rhodanese by EMMA in Partially Filled Capillary. Electrophoresis 23, 1063 (2003).
 • Ševčíková, P., Glatz, Z., Tomandl, J. Determination of homocysteine in human plasma by MEKC and in-capillary detection reaction with 2,2-dipyridyldisulfide. J. Chromatogr. A 990, 197 (2003).
 • Ševčíková, P., Glatz, Z. Specific determination of cysteine in human urine by capillary micellar electrokinetic chromatography. J. Sep. Sci. 26, 734 (2003).
 • Nováková, S., Telnarová, M., Glatz, Z. Inhibition Study of Rhodanese by means of EMMA. J. Chromatogr. A. 990, 189 (2003).

Spolupráce

 • Ústav analytické a instrumentální chemie AV ČR Brno (dr.Kahle)
 • Biochemický ústav LF MU (dr.Tomandl a dr.Slanina)
 • Laboratorium voor Farmaceutische Chemie en Analyse van Geneesmiddelen, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium (prof. Ann Van Schepdael)

Financování

Kapilární elekrochromatografie v monolytických kolonách GA ČR 203/02/1447 Studium enzymů pomocí kapilární elektroforézy GA ČR 203/03/1125

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 11377 od 6.12.2011