Ústav biochemie

Molekulární patologie

Hlavní řešitelé

  • Tomáš Kašparovský,
  • Jan Lochman,

Popis projektu

V rámci této laboratoře probíhá výzkum molekulární podstaty onemocnění a interakce mezi patogenem a hostitelem. Laboratoř se zabývá jednak mechanismem rozpoznání patogenu pomocí tzv. elecitorů, tj. látek, které vyvolávají obrannou reakci u rostlin a studiem signálních drah vedoucích k obranné reakci rostlin. Další oblastí studia je sledování biochemických projevů obranné reakce, jako jsou produkce aktivních forem kyslíku a NO, tvorba sekundárních metabolitů spojených s obrannou reakcí, změny v koncentracích rostlinných hormonů a exprese obranných genů. Cílem by mělo být nalezení molekulárních a biochemických markerů souvisejících s rozvojem účinné systémově navozené rezistence. Při studiu vlastností jednotlivých elecitorů je navíc sledována i jejich využitelnost pro zvýšení rezistence u rostlin. V rámci hledání molekulární podstaty onemocnění je studován vliv změn na úrovni DNA (mutace, translokace, polymorfismy) na rozvoj a průběh daného onemocnění u člověka. V rámci studia interakcí mezi patogenem a hostitelem jsou vyvíjeny metody pro identifikaci rostlinných a humánních patogenů na úrovni DNA. V rámci laboratoře je prováděn především základní výzkum, jehož výsledky budou poté využívány k možnému praktickému použití v diagnostice onemocnění a patogenů a ve zvýšení obranyschopnosti rostlin. Na výše zmíněných problematikách probíhá aktivní spolupráce s lékaři v oblasti humánních onemocnění a v oblasti rostlinného výzkumu s partnery MZLU a z INRA institucí v Dijonu a Sophia-Antipolis ve Francii.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 8814 od 7.12.2011