Ústav biochemie

Vedení ústavu

Ředitel ústavu:

doc. Ing. Martin Mandl, CSc.

Zástupce ředitele:

prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.

Zástupce ředitele pro věci pedagogické:

doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc.

Zástupce ředitele pro vnější vztahy a projekty:

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

Předseda oborové rady Biochemie:

prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.

Garant programu Biochemie:

prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.

Garant programu Aplikovaná biochemie:

doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc.

Rada ústavu:


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 2119 od 12.10.2016