Ústav fyzikální elektroniky

http://www.physics.muni.cz/kfe/index.html

ředitel ústavu (pověřen výkonem funkce):

Profesoři:

Docenti:

Odborní asistenti:

Vědeckovýzkumní pracovníci:

Lektoři:

Externí vyučující:

Neučitelští pracovníci:

Externí pracovníci:


Kurzivou jsou psáni pracovníci, kteří zde nemají kmenové pracoviště.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 11783 od 1.12.2011