Oddělení pro projektovou podporu

Aktuality

Společná mezinárodní výzva CHIST-ERA III Call 2017

7. 11. 2017

Kontakt

Ing. Jana Kovaříková

tel.: 54949 8781
kan.: pav. 01/01018, Kotlářská 267/2
Technologická agentura České republiky vyhlásila společnou výzvu CHIST-ERA III Joint Call 2017. Jedná se o mezinárodní výzvu, která je navázána na program Epsilon, v rámci kterého bude následně probíhat národní kolo soutěže pro návrhy úspěšné v tomto Joint Call. Nejvyšší povolená míra podpory pro tuto výzvu je 60 % na českou část projektu. Ve výzvě se uplatňuje proces podání žádosti o finanční podporu ve dvou stupních. Termín pro příjem zkrácené verze návrhů projektů (pre-proposals) je 11. ledna 2018.

Témata výzvy jsou:

  • Object recognition and manipulation by robots: data sharing and experiment reproducibility (ORMR)
  • Big data and process modelling for smart industry (BDSI)

 

Bližší informace naleznete na stránkách poskytovatele: https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1166-vyhlaseni-spolecne-mezinarodni-vyzvy-chist-era-iii-call-2017.html.

V případě, že uvažujete o podání návrhu do této soutěže, informujte prosím co nejdříve Ing. Terezu Johnovou. Vzhledem k vánočním svátkům a uzávěrce roku prosíme o informaci nejpozději do 18.12.2017.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 16173 od 20.6.2018