Oddělení pro projektovou podporu

Aktuality

Archiv

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 4. dubna 2017 třetí veřejnou soutěž programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje - EPSILON

5. 4. 2017

Technologická agentura České republiky (TAČR) vyhlásila dne 4. dubna 2017 třetí veřejnou soutěž programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje – EPSILON, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

SOUTĚŽNÍ LHŮTA ZAČÍNÁ DNEM 5. 4. 2017 A KONČÍ DNEM 17. 5. 2017 V 16:30:00

Více informací o soutěži http://www.sci.muni.cz/cz/IPP/TACR

V případě, že uvažujete o podání návrhu do této veřejné soutěže, prosím, o podání informace Ing. Thuong Hien Ngo, 549 49 4535,  nejpozději do 25. dubna.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 13229 od 20.6.2018