Oddělení pro projektovou podporu

Aktuality

Archiv

Vyhlášení interní soutěže GAMU 2018 v kategorii G - Mezioborové výzkumné projekty

14. 9. 2017

Byla vyhlášena soutěž Grantové agentury Masarykovy univerzity o projekty Programu podpory výzkumu v kategorii G – Mezioborové výzkumné projekty.

Podpora bude udělována zpravidla větším výzkumným seskupením (přibližně 10 akademických a výzkumných pracovníků) složeným z výzkumných týmů nejméně dvou hospodářských středisek MU podílejících se na tvorbě institucionální podpory.

Uzávěrka soutěže: 31.10.2017

Zahájení realizace projektu: 1.3.2018

Interní termín pro PřF: 23.10.2017 (do tohoto data musí být v ISEPu vyplněn rozpočet a jeho zdůvodnění ke kontrole)

Maximální výše podpory pro jeden projekt je 5 000 tis. Kč na 3 roky. Předpokládá se udělení maximálního počtu 4 projektů v jednom roce.

Režijní náklady pro PřF plánujte ve výši 18,48% z celkových nákladů.

Více informací zde: http://vyzkum.rect.muni.cz/cs/projektova-podpora/interni-projekty/program-podpory-vyzkumu/mezioborove-vyzkumne-projekty

Pokud uvažujete o podání návrhu do této soutěže, informujte prosím Ing. Terezu Johnovou.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 13331 od 20.6.2018