Oddělení pro projektovou podporu

FRMU - Fond rozvoje MU

2. kolo soutěže FRMU pro rok 2018

(založeno: 19. 1. 2018, aktualizováno: 19. 1. 2018 11:12)
  • Sběr návrhů: 1.2. - 23.2.2018
  • Interní termín pro podání návrhu v ISEP: 19.2.2018
  • Termín pro odevzdání podepsaného návrhu a průvodky: 21.2.2018 

Rektor Masarykovy univerzity vyhlašuje 2. kolo soutěže FRMU pro rok 2018 pro studentské projekty v rámci tematického okruhu:

B) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Návrhy je možné v ISEPu vyplňovat od 1.2.2018

Interní fakultní termín pro podání návrhu (před kontrolou) je 19.2.2018

Po vyplnění všech údajů se projekt v záložce schvalování uzavře, vytiskne se návrh projektu (+podepíší příslušné osoby)  a průvodka návrhu projektu (podpis navrhovatele a ředitele ústavu) a vše se zašle k rukám Ing. Raškové NEJPOZDĚJI do 21.2. 2018.

Období řešení projektů: 1. 4. 2018 – 31. 12. 2018.

Finanční rozmezí pro předkládané projekty je minimálně 50.000 Kč, maximálně 100.000 Kč.

Více informací zde: http://projekty.rect.muni.cz/cs/fond-rozvoje-mu/frmu-2018

Pro více informací kontaktujte Ing. Zdeňku Raškovou (, kl. 6530)


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1031 od 25.6.2018